SISTEMSKI ODGOVOR NA RJEŠAVANJE PROBLEMA TROŠKOVA PORESKOG POSTUPKA
14.02.2023

Zajednica opština je danas u hotelu Ramada, organizovala sastanak sa glavnim administratorima i predstavnicima Uprava lokalnih javnih prihoda radi rješavanja problema izazavanih odlukom Ustavnog suda Crne Gore iz marta 2022. godine kojom je utvrđeno da je Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti u Crnoj Gori nesaglasna sa Ustavom i zakonom i da prestaje da važi.

Na sastanku,  kome je prisustvovalo 48 predstavnika  pozvanih institucija, najviše je bilo riječi o pravnim posledicama odluke Ustavnog suda koje mogu dovesti do novih udara na inače nelikvidne budžete većine opština. Ovo zbog mnogobrojnih zahtjeva za ponavljanje postupka utvrđivanja poreza na nepokretnosti koje opštinama podnose dobro poznate , organizovane grupe advokata , isključivo u cilju naplate troškova postupka.

Osvrt na zakonsku regulativu o pravnim posledicama ovakvih odluka Ustavnog suda, dala je Generalna sekretarka Zajednice, nakon čega su učesnici razmjenili iskustva i dileme. Ukazali su i na mnogo češće situacije kada iste grupe advokata podnose tipske žalbe u redovnim postupcima u kojima naplaćuju nesrazmjerno velike troškove postupka u odnosu na visinu poreza koju su osporili. Tako kada po podnijetoj žalbi uspiju da umanje prvobitno utvrđeni porez za samo jedan euro, ili čak manje, naplate troškove u sudskom postupku u visini od preko hiljadu eura.

Istaknut je i problem pogrešnih podataka u državnim registrima i evidencijama  zbog kojih najčešće dolazi do grešaka u poreskim rješenjima, što u krajnjem plaćaju opštine.

Poseban doprinos sastanku dao je sudija Upravnog suda Davor Stojković, koji je ukazao na sudsku praksu, i jedinstvene stavove Upravnog suda po pitanju troškova upravnog postupka i upravnog spora kod ove i drugih vrsta postupaka. Podsjetio je prisutne i na načelo opravdanih očekivanja stranaka u istim pravnim situacijama, što stvara obavezu opština da postupaju na isti način, odnosno da u rješenju kojim odstupaju od unaprijed poznatog stava, navedu razloge tog odstupanja.

Na kraju je zaključeno da se pitanje troškova postupka mora rješiti na sistemski način, prvenstveno iz razloga što se postupci utvrđivanja, kontrole i naplate svih vrsta lokalnih prihoda vode u javnom interesu, pa država mora naći način da zaštiti opštine od očigledne zloupotrebe procesnih prava.

Generalna sekretarka Zajednice je tim povodom najavila inicijativu koju priprema zajednica u cilju izmjene zakona o poreskoj administraciji a kojim bi se ovaj dugogodišnji problem rješio trajno.

Takođe je upoznala prisutne sa namjerom Zajednice da uspostavi strukovne mreže zaposlenih koji obavljaju iste poslove u svim crnogorskim opštinama.

Mreže će omogućiti razmjenu informacija, prakse i iskustva , odnosno unificiranje postupanja opština u istovjetnim upravnim stvarima.

Time će se koncetrisati znanje iz iste oblasti na jednom mjestu i staviti na raspolaganje svim članovima mreže, što će doprinijeti zakonitosti i efikasnosti u postupanju i u krajnjem kvalitetnijem vršenju javnih poslova.