REGIONALNI SASTANAK „ODRŽIVA ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“
23.02.2023

Na dvodnevnom regionalnom sastanku u Istanbulu na temu „Održiva energija i klimatske promjene“,    istaknuta je uloga lokalnih samouprava kao glavnih nosilaca procesa izrade i implementacije lokalnih Akcionih planova za održivu energiju i klimu SECAP,  jačanje sopstvenih kapaciteta i uspostavljanje saradnje na svim nivoima.

Fokus je bio na  klimatskim rizicima od globalnog zagrijavanja i pluvijalnih poplava, lokalnoj ranjivosti, proceni uticaja i rizika, rešenjima za adaptaciju, lokalnom planiranju i sprovođenju mjera za adaptaciju na klimatske promjene i sl.

Sastanak je organizovan u okviru TRATOLOW projekta: „Tranzicija u pravcu niskih emisija i klimatski otpornih ekonomija na Zapadnom Balkanu  i CPMA u Turskoj“ i projekta: „EU4ET, EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“, koji je finansiran od strane Evropske unije i Njemačkog saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji u Crnoj Gori implementira GIZ uz podršku Zajednice opština Crne Gore.

Svoj doprinos sastanku dali su i Predsjednik opštine Pljevlja, Rajko Kovačević i Predsjednik opštine Kolašin, Vladimir Martinović.

Predstavnici brojnih evropskih institucija i gradova regiona prezentovali su svoja iskustva u definisanju i primjeni inovativnih rješenja u borbi protiv klimatskih promjena akcentujući ključne preporuke za izradu kvalitetnih lokalnih klimatskih planova i njihovu uspješnu implementaciju.

Svoja iskustva i primjere dobre prakse prezentovali su predstavnici zemalja: Italije, Portugala, Hrvatske i Španije i to: ozelenjavanje trgova sa pergolama, regulacija bujičnih tokova u cilju zaštite od poplava, primjena svijetlih boja fasada u cilju sprječavanja od pregrijavanja objekata, planske mjere u cilju borbe sa poplavama u urbanom planiranju, zelene površine, sadnja drvoreda, zeleni krovovi, zeleni zidovi-vertikalno zelenilo, proširenje usluga vodosnabdijevanja, skladištenje atmosferskih voda, urbano planiranje kako bi se izbjegao rizik od poplava,  projektovanje usklađeno sa temperaturnim uslovima, projektovanje usklađeno sa zaštitom od poplava, edukativne kampanje, javne kampanje u cilju podizanja svijesti građana…

Dubravka Bošnjak, predstavnica  GIZ-a i Daiva Matonienė iz agencije CPMA  predstavile su stanje i napredak u realizaciji projekta „EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Zajednicu opština CG na ovom sastanku predstavljala je Marija Kljajić, sekretarka Odbora za prostorno planiranje.

Kategorija: