Predstavnici Zajednice opština na sastanku sa Predsjednicom Skupštine Crne Gore
16.02.2023

Delegaciju Zajednice opština Crne Gore, primila je danas Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, koju su činili članovi Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore , predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić, Željko Ćulafić, predsjednik opštine Andrijevica, Nihad Canović predsjednik opštine Plav, Damjan Ćulafić potpredsjednik opštine Berane  i Generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović.

Predstavnici Zajednice opština su upoznali predsjednicu Đurović sa problemima  sa kojima se suočavaju lokalne samouprave, naročito opštine na sjeveru, od kojih je najozbiljnije pitanje ostvarivanje budžetskih prihoda, i isplata zarada zaposlenih. S tim u vezi, ukazali su na posebno negativne posljedice seta reformskih poreskih zakona, kao i  da će  primjena novog Granskog kolektivnog ugovora  izazvati  dodatne teškoće u vezi isplata zarada zaposlenima.

Ističući dosadašnju dobru i korisnu saradnju između Zajednice opština i Skupštine Crne Gore, prisutni su potencirali potrebu njenog daljeg produbljivanja i unapređenja kako bi se poboljšao kvalitet rješenja zakonskih akata koji se odnose na lokalne samouprave.

Iskazana je spremnost da se u izađe u susret lokalnim samoupravama u domenu saradnje po pitanjima iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, i da  se intezivira   mogućnost da predstavnici Zajednica opština učestvuju u radu skupštinskih odbora i  kao i mogućnost iznošenja stavova o temama koje ih se direktno tiču, saglasno Sporazumu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore iz 2016. godine.

„Zajednica opština će nastaviti da insistira na poštovanju imperativnih obaveza predlagača zakona i drugih propisa da u postupku njihove izrade konsultuju opštine i da vrše analizu uticaja propisa na budžet opština, kako bi se spriječilo nastupanje ovih i sličnih posledica.“

Jedan od zaključaka sastanka je da se napravi analiza efekata pomenutog Sporazuma koju će razmotriti svi  šefovi klubova poslanika i predsjednici skupštinskih odbora, te da se sagledaju mogućnosti za njegovo poboljšanje.