July, 2019

Javni poziv za polaznike III ciklusa akreditovanog Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

12.07.2019

Uprava za kadrove je objavila javni poziv za polaznike III ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Svrha Programa je sticanje, odnosno unapređivanje znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i primjenjivanje istih u daljem radu. Program je namjenjen zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima koji ispunjavaju uslove za prijavu.

Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave

10.07.2019

Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 10. jula 2019. godine, razmotrio je predloge i sugestije koje su Zajednici opština dostavile jedinice lokalne samouprave radi pripreme Inicijative za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Održiva urbana mobilnost u opštinama Crne Gore

10.07.2019

Zajednica opština Crne Gore, uz podršku  GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, organizovala je obuku na temu: „Održiva urbana mobilnost u opštinama Crne Gore “ . Obuka je organizovana 9. jula u Podgorici.

Važna uloga opština u procesu pristupanja EU

08.07.2019

Opštine imaju važnu ulogu u usvajanju i primjeni evropskih standarda i vrijednosti, zbog čega treba da nastave sa sprovođenjem projekata koji donose koristi lokalnim zajednicama i njenim građanima, poručeno je na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“.