Poziv za prijavu za finansiranje aktivnosti tokom Evropske nedelje mobilnosti
26.07.2019

Zajednica opština Crne Gore, uz podršku projekata „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II[1], Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE), poziva sve zainteresovane opštine da se prijave na održavanje Evropske sedmice mobilnosti (ENM) u njihovim opštinama od 16-22.09.2019. godine. Detaljni uslovi dati su putem obrasca koji možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac potrebno je ispuniti, pečatirati, skenirati i poslati na e-mail adrese: marija.kljajic@uom.co.me, jasna.sekulovic@giz.de, do 20.08.2019. do 16.00 časova.

Selekciona komisija (predstavnici Zajednice opština i GIZ-a) će odabrati dvije jedinice lokalne samouprave (neuključujući Glavni grad), čije će mjere biti finansirane u iznosu do 3.000,00€. Kriterijumi za selekciju mjera navedeni su u gornjem obrascu.

U procesu planiranja i implementacije mjera, poželjna je saradnja opština sa NVO sektorom, fakultetima ili drugim javnim institucijama. Pitanja za pojašnjenje možete postavljati na e-mail adrese: marija.kljajic@uom.co.me, jasna.sekulovic@giz.de.

Napomena: Nosilac aktivnosti može biti organ lokalne uprave i/ili javna služba lokalne samouprave.

Evropska nedelja mobilnosti se obilježava u preko 2000 gradova i više od 50 država širom svijeta u periodu od 16. do 22. septembra.  Opštine mogu putem jednostavne procedure prijaviti  svoje učešće na  internet stranici ENM:  www.mobilityweek.eu, birajući koje će sve aktivnosti realizovati u sklopu Evropske nedelje mobilnosti – održavanje sedmice aktivnosti usmjerenih na održivu mobilnost, sprovođenje jedne ili više trajnih mjera iz oblasti transporta.

Evropska nedelja mobilnosti ove godine ima fokus na bezbijedno pješačenje i vožnju bicikla, te korisnost koje ovakav vid kretanja može da ima na zdravlje, životnu sredinu i na budžet građana. Aktivan način transporta ne emituju štetne gasove, čuvaju kardio-vaskularni sistem i održavaju tijelo zdravijim.

Gradovi koji promovišu pješačenje i vožnju bicikla ispred korišćenja privatnih motornih vozila, prepoznati su kao aktraktivniji, sa manje saobraćajnih gužvi i sa visokim kvalitetom života.

Što se tiče ličnog zdravlja, studije su pokazale da biciklisti u prosjeku žive dvije godine duže nego oni koji ne koriste bicikl, te da uzimaju 15% manje dana za bolovanje, dok 25 minuta bržeg hoda dnevno može da produži vaš život i do sedam godina!

[1] SUMSEEC II ima za cilj podržati gradove u Jugoistočnoj Evropi u razvoju energetski efikasnih i održivih rješenja za mobilnost, te se fokusira na izgradnju kapaciteta i tehničku podršku gradovima, kao i na udruživanje opština u Jugoistočnoj Evropi u primjeni održivog pristupa planiranju gradskog prevoza s posebnim naglaskom na pripremu Planova održive mobilnosti u gradovima (eng. SUMP). Evropska unija je, takođe, snažan zagovornik koncepta SUMP-a, pa SUMSEEC II koristi sličnu metodologiju i smjernice, koje su prilagođene i primijenjene u lokalnom kontekstu.

Kategorija: