December, 2018

Predstavnici Zajednice opština učestvovali u radu Odbora Skupštine CG

28.12.2018

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Sjednici Odbora prisustvovali su ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i sekretar Ministarstva Zoran Tomić, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Nebojša Adžić, kao i predstravnici Inžinjerske komore Dragan Žarković i Miodrag Maraš.

Obuke na temu „Raspoloživi fondovi za finansiranje opštinskih razvojnih projekata“

28.12.2018

Obuke na temu „Raspoloživi fondovi za finansiranje opštinskih razvojnih projekata“ organizovane su kroz saradnju Zajednice opština i Uprave za kadrove.

Za lokalne službenike centralnog regiona, obuka je održana 27.decembra u Podgorici, dok je za službenike primorskih opština organizovana sjutradan, 28. decembra 2018.godine u Baru. Prisustvovalo je 24 polaznika.

Dvadeset peti broj biltena „Naša zajednica“

26.12.2018

Iz štampe je izašao dvadeset peti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u posljednjem kvartalu ove godine. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Opštine Bar o najznačajnijim aktivnostima koje će biti u fokusu njegovog četvorogodišnjeg mandata.

Održana XVI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

21.12.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine u Podgorici, razmatrao je više pitanja i donio odluke iz svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

Izjašnjenje na Predlog zakona o putevima

13.12.2018

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je pripremilo Predlog zakona o putevima koji je 29.11.2018. godine dostavilo Zajednici opština na mišljenje. Zajednica opština je Predlog zakona proslijedila svim opštinama na izjašnjavanje. U skladu sa primjedbama i predlozima pristiglim iz opština, Zajednica opština je pripremila jedinstveno Izjašnjenje koje je dostavljeno Ministarstvu saobraćaja i pomorstva na dalje postupanje.

Održana konferencija „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“

10.12.2018

U Bijelom Polju je povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana konferencija na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a organizovala je nevladina organizacija „Euromost“, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje.

Održane obuke lokalnih službenika i namještenika na temu „Javne nabavke“

10.12.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za lokalne službenike i namještenike period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku na temu: Javne nabavke. Obuka je održana 04. oktobra u Mojkovcu za opštine Sjevernog regiona, 08. novembra u Tivtu za opštine Primorskog regiona i 10. decembra u Podgorici za opštine Središnjeg regiona.   

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

05.12.2018

Programom rada Zajednice opština za 2018. godinu, kao jedna od aktivnosti, planirana je analiza sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi i eventualno predlaganje njegovih izmjena i dopuna.

Imajući u vidu da je prošla godina dana od početka primjene Zakona, ocijenjeno je da je to optimalan period u kojem su se mogli utvrditi nedostaci i nejasnoće u njegovoj primjeni. S tim u vezi, Sekretarijat Zajednice opština je zatražio od svih jedinica lokalne samouprave mišljenje u odnosu na primjenu Zakona, eventualne probleme sa kojim su se opštine suočile u njegovoj primjeni i predlog za njihovo prevazilaženje.

Reagovanje povodom teksta „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine” objavljenog na portalu Vijesti Online

03.12.2018

Povodom teksta objavljenog na portalu www.vijesti.me 01.12.2018. godine pod naslovom „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine“, Zajednica opština Crne Gore ukazuje da je redovna aktivnost stručnog radnog tijela Zajednice na analizi sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgranji objekata i ocjeni potrebe da se određena rješenja unaprijede radi bolje primjene u praksi, zloupotrijebljena od strane neodgovornog i neovlašćenog pojedinca za dnevno-političke potrebe.