Održana konferencija „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“
10.12.2018

U Bijelom Polju je povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana konferencija na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a organizovala je nevladina organizacija „Euromost“, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, otvarajući konferenciju, istakao je da su opštine prepoznate kao veoma važni akteri u procesu implementacije aktivnosti u borbi protiv korupcije koje su utvrđene nacionalnom Strategijom za borbu protiv korupcije i da je opština Bijelo Polje dobar primjer u sprovođenju obaveza koje su utvrđene Akcionim planom za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Ispred Zajednice opština Crne Gore na konferenciji je govorio Generalni sekretar Refik Bojadžić, koji je tom prilikom istakao, da su transpartnost rada organa lokalne uprave i javnih službi i uključivanje građana u proces odlučivanja u lokalnoj zajednici ključni  preduslovi za stvaranje pozitivne atmosfere i izgradnju povjerenja građana u rad organa i službi i pouzdana brana od pojave korupcije i koruptivnog ponašanja u društvu.

Takođe je naglasio da je Crna Gora ustanovila dobar zakonodavni okvir u dijelu transparentnosti organa i javnih službi i da je uspostavljen  dobar normativni okvir za učešće građana, predstavnika nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih grupa kroz pet modela akata kojima se uređuje ova oblast koji je pripremila Zajednica opština, u saradnji sa NVO sektorom i uz podršku OEBS-a, kao pomoć opštinama da pripreme i donesu svoje akte. Istakavši da su  sve opštine uglavnom donijele ove akte i sve opštine su dobro razradile mehanizme kako građanin može da utiče na odluke koje se donose na lokalnom nivou a važne su za njegov svakodnevni život i rad, naglasio je potrebu afirmisanja ovih mehanizama i njihovo veće korišćenje u praksi.

Pored Predsjednika Opštine Bijelo Polje i Generalnog sekretara Zajednice opština na Konferenciji je govorio predstavnik Ministarstva javne uprave Senad Crnovršanin i predstavnik Centra bezbjednosti Milanko Caković.

Predstavnici opština, odbornici i predstavnici NVO sa sjevera Crne Gore, aktivno su učestvovali  kroz diskusiju, postavljajući pitanja na koja su dobili potrebne odgovore.

Moderatori Konferencije su bili Almer Mekić, predsjednik NVO „Euromost” i Sanela Bajrović, programski menadžer u ovoj nevladinoj organizaciji.

Kategorija: