March, 2018

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

28.03.2018

U Strazburu se 27-28. marta održava 34. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu je promocija ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou. Na sjednici je predstavljen i Priručnik koji je pripremio Kongres, a u kome su predstavljeni i primjeri dobre prakse na ovu temu iz 25 zemalja. Kongres je usvojio  izvještaje o stanju lokalne demokartije u Litvaniji, Makedoniji i Gruziji.

Organizovana obuka na temu “Slobodan pristup informacijama“

27.03.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu „Slobodan pristup informacijama“.

Obuka je organizovana 27. marta u Podgorici, a prisustvovalo je 20 službenika iz Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Žabljak, Plužine i Kolašin. Obuka na ovu temu za službenike iz opština primorskog regiona održana je 02.marta u Tivtu, a prisustvovalo je 39 polaznika iz opština Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi i Tivat.

Organizovane obuke na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ i „Javne nabavke“

23.03.2018

Zajednica opština i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su obuke za lokalne službenike i namještenike na dvije teme.

Obuka na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ organizovana je 16. marta u Tivtu za službenike primorskih opština, dok je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave centralnog regiona, obuka održana 20. marta u Podgorici. Za opštine sjevernog regiona, obuka na ovu temu biće održana 30.marta u Bijelom Polju.

Prezentacija zakonodavnog i strateškog okvira za unapređenje položaja i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i Modela za izradu lokalnog akcionog plana

16.03.2018

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je prezentaciju zakonodavnog i strateškog okvira za unapređenje položaja i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i Modela za izradu lokalnog akcionog plana koji treba da donesu sve jedinice lokalne samouprave.

Prezenacija za opštine centralnog i primorskog regiona održana je u Podgorici 9. marta , a za opštine sjevernog regiona u Bijelom Polju, 16. marta 2018. godine.

Radni sastanci povodom implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

15.03.2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, u cilju što bolje implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 6. januara 2018. godine, organizivali su 12. marta u Bijelom Polju (za opštine iz sjevernog regiona) i 15. marta (za opštine iz primorskog regiona) radne sastanake sa predstavnicima opštinskih organa nadležnih za primjenu ovog zakona (predstavnici nadležnih sekretarijata za razvoj i preduzetništvo, uprave lokalnih javnih prihoda, komunalne inspekcije, komunalne policije, lokalne turističke organizacije).

Posjeta Albanske asocijacije lokalnih vlasti

09.03.2018

Izvršna direktorica Albanske asocijacije lokalnih vlasti (AALA) Aldina Farici sa saradnicima posjetila je danas Zajednicu opština Crne Gore. Na sastanku sa Generalnim sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem, asocijacije su razmjenile informacije o organizaciji, načinu rada i najvažnijim aktivnostima koje sprovode.

Albanska asocijacija lokalnih vlasti je iskazala posebno interesovanje za saradnju u oblasti pripreme i sprovođenja EU i drugih međunarodnih projekata, kao i za posredovanje u uspostavljanju partnerstava između albanskih i crnogorskih opština.

Veselin Grbović izabran za predsjednika Upravnog odbora Zajednice

07.03.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore održao je 07.03.2018. godine u Podgorici XI sjednicu na kojoj je razmatrao pitanja iz domena svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Upravnog odbora dr Zoran Srzentić, Predsjednik opštine Bar.

Članovi Upravnog odbora su za predsjednika Upravnog odbora u narednom dvogodišnjem mandatu, izabrali Veselina Grbovića, Predsjednika opštine Nikšić. Shodno Statutu Zajednice opština, predsjednik Upravnog odbora predstavlja Zajednicu pred državnim i međunarodnim organima i organizacijama.