Organizovane obuke na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ i „Javne nabavke“
23.03.2018

Zajednica opština i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su obuke za lokalne službenike i namještenike na dvije teme.

Obuka na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ organizovana je 16. marta u Tivtu za službenike primorskih opština, dok je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave centralnog regiona, obuka održana 20. marta u Podgorici. Za opštine sjevernog regiona, obuka na ovu temu biće održana 30.marta u Bijelom Polju.

Cilj obuke je bio upoznavanje sa principom integriteta u javnoj upravi, unapređenje znanja i pružanje podrške u izradi i sprovođenju planova integriteta. Obuka je prvenstveno bila namijenjena menadžerima integriteta i članovima radnih grupa za izradu plana integriteta, ali i drugim zainteresovanim lokalnim službenicima.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović, kao predavač na obuci, predstavio je polaznicima opšte i posebne oblasti rizika, postojeće mjere kontrole, predložene mjere za smanjenje, odnosno otklanjanje rizika, kao i ulogu menadžera integriteta u praćenju sprovođenja mjera iz plana integriteta. Tomović je podsjetio da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da do 15. aprila 2018. godine Agenciji dostave Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2017. godinu. Data je preporuka organima vlasti da pravovremeno pristupe procesu procjene efikasnosti i efektivnosti usvojenih planova integriteta, kako bi se osigurao visok stepen uspješne implementacije antikorupcijskih aktivnosti iz plana integriteta.

Pored ove, Zajednica opština i Uprva za kadrove, organizovale su i obuku na temu Javne nabavke“, za opštine centralnog i primorskog regiona, 14. marta u Podgorici. Predavač je bila Mirjana Vučinić, advokatica iz Podgorice, koja je učesnicima obuke pomogla u otklanjanju brojnih nedoumica i otvorenih pitanja iz svakodnevnog rada. Obuku je obilježila diskusija u kojoj su aktivno učestovali polaznici iz Glavnog grada, Tivta, Kotora, Herceg Novog, Bara, Budve, Kolašina i Nikšića. Obuka „Javne nabavke“ je za opštine sjevernog regiona planirana za 1. jun 2018. godine u Bijelom Polju.

 

Kategorija: