Prezentacija zakonodavnog i strateškog okvira za unapređenje položaja i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i Modela za izradu lokalnog akcionog plana » DSCN0365

DSCN0365
DSCN0365.jpg