Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
28.03.2018

U Strazburu se 27-28. marta održava 34. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu je promocija ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou. Na sjednici je predstavljen i Priručnik koji je pripremio Kongres, a u kome su predstavljeni i primjeri dobre prakse na ovu temu iz 25 zemalja. Kongres je usvojio  izvještaje o stanju lokalne demokartije u Litvaniji, Makedoniji i Gruziji.

U okviru 34-te sjednice Kongresa, održana je i debata sa predsjednikom Komiteta regiona EU Karl Hajnc Lambertom, povodom potpisivanja revidiranog Sporazuma o saradnji Komiteta regiona EU i Kongresa. U okviru ove debate aktivno su učestvovali i predstavnici crnogorske delegacije koji su ukazali na značaj jačanja saradnje lokalnih samouprava u regionu zapadnog Balkana u cilju ubrzanja evropskih integracija, usvajanja EU standarda i unapređenja kvaliteta života u lokalnim zajednicama. S tim u vezi, posebno je naglašena potreba dodatnih instrumenata direktne saradnje lokalnih uprava zapadnog Balkana i evropskih institucija.

U radu Kongresa učestvovala je crnogorska delegacija koju su činili Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje i šef Delegacije, Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane, Darko Mrvaljević, odbornik u SO Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.