Organizovana obuka na temu “Slobodan pristup informacijama“
27.03.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu „Slobodan pristup informacijama“.

Obuka je organizovana 27. marta u Podgorici, a prisustvovalo je 20 službenika iz Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Žabljak, Plužine i Kolašin. Obuka na ovu temu za službenike iz opština primorskog regiona održana je 02.marta u Tivtu, a prisustvovalo je 39 polaznika iz opština Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi i Tivat.

Cilj obuke je bio upoznavanje i bolja implementacija Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Obuka  je prvenstveno bila namijenjena ovlašćenim službenicima za postupanje po Zakonu, ali i drugim zainteresovanim službenicima i namještenicima.

Predavači na obuci su bile Biljana Božić, šefica Odsjeka za pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Mirsada Suljević, savjetnica-kontrolorka u Odsjeku za pristup informacijama u istoj Agenciji.

Biljana Božić je posebno objasnila sadržaj izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, njihov značaj i način implementacije i ukazala na neka specifična pitanja primjene Zakona u odnosu na Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o upravnom postupku. Takođe, predavači su polaznicima dali preporuke da blagovremeno rješavaju podnesene zahtjeve na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako bi se izbjeglo ćutanje administracije, što je Agencija prepoznala kao jedan od najčešćih problema u praksi. Ukazali su i na druge česte propuste na koje nailaze u primjeni Zakona. Učesnicima obuke je preporučeno da je na sajtovima jedinica lokalne samouprave potrebno uraditi poseban baner „Slobodan pristup informacijama“, sa ažuriranim vodičem i ostalim sadržajem, što je jedan od predmeta kontrole inspekcijskog nadzora. Ukazano je i na zakonsku obavezu organa vlasti da Agenciji dostave podatke o podnescima, aktima i preduzetim mjerama, u roku od 10 dana od dana njihovog podnošenja, odnosno sačinjavanja ili preduzimanja, i to elektronski, putem posebne aplikacije koja se nalazi na linku: https://spi.azlp.me/#/login .

Božić je izrazila zadovoljstvo činjenicom da su sve opštine pravilno i blagovremeno objavljivale, pod posebnim banerom, informacije koje su se odnosile na prethodne izbore, a u vezi sa analitičkim karticama, putnim nalozima i dnevnim izvodima, i pozvala da sa ovom pozitivnom praksom nastave i kada su u pitanju predstojeći izbori.

Takođe, učesnicima je ukazano na značaj i potrebu unapređenju saradnje izmedju prvostepenog i drugostepenog organa kako bi se osigurao visok stepen implementacije zakona, smanjilo ćutanje administracije, a samim tim i broj postupaka po žalbi pred drugostepenim organom – Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, po tom osnovu. Učesnici su pozvani da za sve nejasnoće i probleme u primjeni Zakona se obrate Agenciji.

Obuka na temu „Slobodan pristup informacijama“ će se za opštine sjevernog regiona održati 08. juna u Bijelom Polju.

Kategorija: