October, 2015

Obuka na temu: Vođenje postupka pred Etičkom komisijom za izabrane predstavnike i funkcionere

30.10.2015

eticke komisije (2)U okviru zajedničkog projekta OEBS-a i Zajednice opština Crne Gore, kao jedna od projektnih aktivnosti u 2015. godini, realizovana je jednodnevna obuka za članove etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere. Obuka je održana 30.oktobra 2015. godine u Podgorici. Cilj organizovanja obuke je bio pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u ostvarivanju uloge i zadataka etičkih komisija u primjeni donijetih etičkih kodeksa.

Pilot projekat – Racionalizacija sistema grijanja instaliranjem kotla na drveni pelet u Dnevnom centru u Beranama

30.10.2015

Berane (3)Povodom realizacije pilot projekta Racionalizacija sistema grijanja instaliranjem kotla na drveni pelet u zgradi JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, a u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava“, u Beranama je 30. oktobra 2015.godine potpisan Sporazum  o saradnji između Zajednice opština Crne Gore, Opštine Berane i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i primopredajni dokumenti.

Održana IV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

29.10.2015

UPRAVNI ODBOR 29.10U Podgorici je 29.10.2015. godine održana IV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje. Zbog značaja tema koje su bile predmet razmatranja, sjednici su, po pozivu, prisustvovali i: Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Dragan Vojvodić, generalni direktor Direktorata za upravljanje i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja; Snežana Mugoša, načelnica Direkcije za praćenje budžeta lokalnih samouprava u Ministarstvu finansija; Olivera Grbović, načelnica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vera Vujošević, savjetnica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Promocija pilot projekata „Nabavka i montaža LED svjetiljki u Njegoševoj ulici“ u Nikšiću

28.10.2015

Nikšić foto (3)Pilot projekat „Nabavka i montaža LED svjetiljki u Njegoševoj ulici“ predstavljen je u  Nikšiću je 28. oktobra 2015. godine. Pilot projekat je realizovan u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava(EeMA), na kojem je Zajednica opština Crne Gore jedan od partnera. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Vlade Švajcarske, a realizovan kroz zajednički projekat Zajednice opština Crne Gore i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i njegovog Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu.

Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2015 godini

27.10.2015

Najbolje prakse 2015Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrđeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave

26.10.2015

za sajtKomisija za finansiranje lokalne samouprave, na sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine u Podgorici, razmatra je pitanja važna za stvaranje pretpostavki za kvalitetnu implementaciju Zakona o porezu na nepokretnosti.

Komisija je razmatrala Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti i Predlog Pravilnika o sadržini Izvještaja o obračunu i naplati poreza na nepokretnosti. Na osnovu pristiglih predloga i sugestija iz opština, Komisija je, u odnosu na ove akte, pripremila jedinstveno Izjašnjenje i dostavila Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština

22.10.2015

Komisija drustvene djelatnosti 22 10 2015Komisija za društvene djelatnosti održala je 22. oktobra 2015. godine u Podgorici sjednicu na kojoj je razmatran Nacrt Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu  sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije za 2016. godinu.

Snežana Mijušković, predsjednica Komisije je skrenula pažnju na neadekvatno definisanu nadležnost jedinica lokalne samouprave u pogledu pitanja migracija. Ona je istakla da ne postoji evidencija lica koja su vraćena na osnovu sporazuma o readmisiji ni na nivou nadležnog državnog organa, što predstavlja dodatnu otežavajuću okolnost u rešavanju problema sa kojima se pomenuta lica susrijeću.

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa

21.10.2015

StrazburU Strazburu se od 20-22. oktobra održava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, čija je glavna tema “Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava – migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija“.

Sjednici Kongresa prisustvuju članovi Delegacije Crne GoreAleksandar Žuric, šef Delegacije i Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Sonja Nikčevic, Predsjednica Skupštine Opštine Nikšić, kao i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah,  sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu.

Radionica o procjeni regionalnog prekograničnog uticaja upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima

21.10.2015

radionica IgaloU Herceg Novom je 21. oktobra 2015. godine, u organizaciji Zajednice opština, održana Radionica o procjeni regionalnog prekograničnog uticaja upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima. Cilj radionice je bio da se prepoznaju uzroci i efekti uticaja neadekvatnog postupanja sa čvrstim otpadom. Učešće u radu su uzeli predstavnici: lokalne uprave i komunalnih preduzeća pilot opština Bar, Herceg Novi i Ulcinj; Ministarstva održivog razvoja i turizma; Udruženja komunalnih preduzeća, zatim predstavnici privrede koji imaju licence za sakupljanje određenih frakcija čvrstog otpada, kao i nevladinog sektora koji je aktivan u oblasti životne sredine. Radionicom je moderirala Danijela Đurović, nacionalni ekspert Zajednice opština, uz podršku Ane Petrovske, regionalnog eskperta Stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj (SWG).

Novi instrument za podršku donošenja poslovnih odluka upravljanja imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda

15.10.2015

AM_Bg4Nedovoljan nivo održavanja postojeće infrastrukture u sektoru vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, stalno odlaganje održavanja do nastupanja većih kvarova samo su neki od razloga koji su motivisali NALAS i njegove partnere, uključujući i Zajednicu opština Crne Gore, da se bavi pitanjem uvođenja instrumenata za podršku upravljanja imovinom u ovim oblastima. Početni sastanak je održan 14. oktobra 2015. godine u Beogradu (Srbija), uz učešće predsjednika opština, drugih predstavnika lokalnih uprava, direktora i zaposlenih u vodovodnim preduzećima, kao i predstavnika asocijacija lokalnih vlasti iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Hrvatske. Na sastanku je predstavljen i razmatran integrisani pristup informacijama na osnovu kojih se donose poslovne odluke u upravljanju vodovodnim preduzećem.