Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa
21.10.2015

StrazburU Strazburu se od 20-22. oktobra održava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, čija je glavna tema “Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava – migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija“.

Sjednici Kongresa prisustvuju članovi Delegacije Crne GoreAleksandar Žuric, šef Delegacije i Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Sonja Nikčevic, Predsjednica Skupštine Opštine Nikšić, kao i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah,  sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu.

Jedna od tema jesenje sjednice Kongresa je i Izvještaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori. Izvještaj su predstavili izvjestioci Kongresa Gaje Doganoglu iz Turske i Hans Brade Johansen iz Danske.

U Izvještaju se navode pozitivni koraci koji su preduzeti u okviru reforme javne uprave koja je u toku. U tom kontekstu, naglašava se značaj sprovođenja u praksi ciljeva predviđenih u reformskim dokumentima, kako bi se efikasno prevazišli izazovi sa kojima se Crna Gora suočava. Takođe se naglašava potreba da se lokalnim vlastima obezbijede finansijska sredstva koja su u skladu sa njihovim ovlašćenjima i odgovornostima. U svijetlu teške finansijske situacije većeg broja opština, ocijenjeno je da postoji potreba da se do kraja sprovede održiv model refinansiranja dugova i obaveza jedinica lokalne samouprave, koji je u toku.  Takođe se preporučuje da se više u praksi primjenjuju mehanizmi konsultacija između državnih organa i opština, kao i da se uspostavi održivi sistem razvoja ljudskih resursa u lokalnim zajednicama. Generalno se zaključuje da je u Crnoj Gori obezbijeđen visok stepen usklađenosti sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i da je Crna Gora napravila impresivan napredak na polju lokalne demokratije u odnosu na prethodni Izvještaj Savjeta Evrope iz 2010. godine.

Šef  Delegacije Aleksandar Žurić je zahvalio izvjestiocima na Izvještaju koji je prepoznao napredak koji je Crna Gora ostvarila na ovom planu. Istakao je da su “crnogorske lokalne samouprave preduzele značajne aktivnosti na planu jačanja transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti na lokalnom nivou, što je i prepoznato u Izvještaju. S druge strane, svjesni smo da postoji značajan prostor za unapređenje cjelokupnog sistema lokalne samouprave, naročito na planu ostvarivanja veceg nivoa fiskalne decentralizacije”.

Članovi Kongresa su jednoglasno usvojili Izvještaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori.

Kongres je, takođe, raspravljao o lokalnim izborima u Albaniji i Moldaviji, kao i o lokalnoj demokratiji u Luksemburgu. Pored toga, usvojen i jedan broj dokumenata, kao što su “Novi oblici lokalne uprave”, “Trendovi u regionalizaciji u zemljama članicama Savjeta Evrope”, i dr.

Kongresu su se obratili i Torbjorn Jagland, Generalni sekretar Savjeta Evrope, Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH i predsjedavajući Komiteta ministara Savjeta Evrope i En Brauzer, predsjednica Parlametarne skupštine Savjeta Evrope.