Novi instrument za podršku donošenja poslovnih odluka upravljanja imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda
15.10.2015

AM_Bg4Nedovoljan nivo održavanja postojeće infrastrukture u sektoru vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, stalno odlaganje održavanja do nastupanja većih kvarova samo su neki od razloga koji su motivisali NALAS i njegove partnere, uključujući i Zajednicu opština Crne Gore, da se bavi pitanjem uvođenja instrumenata za podršku upravljanja imovinom u ovim oblastima. Početni sastanak je održan 14. oktobra 2015. godine u Beogradu (Srbija), uz učešće predsjednika opština, drugih predstavnika lokalnih uprava, direktora i zaposlenih u vodovodnim preduzećima, kao i predstavnika asocijacija lokalnih vlasti iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Hrvatske. Na sastanku je predstavljen i razmatran integrisani pristup informacijama na osnovu kojih se donose poslovne odluke u upravljanju vodovodnim preduzećem.

„U okviru projekta „Upravljanja imovinom“, NALAS je izradio alatke koje mogu pomoći lokalnim samoupravama i vodovodnim preduzećima da počnu da uvode metode upravljanja imovinom, kao što su Priručnik za upravljanje imovinom, internet kurs i izvještaji o praksama upravljanja imovinom. Nadalje, očekuje se da instrument za podršku donošenja odluka o upravljanju imovinom pomogne vodovodnim preduzećima i lokalim samoupravama da donose poslovne odluke koje će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje sistema“, rekao je Miodrag Kolić, projekt menadžer NALAS-a.

„Instrument će omogućiti donosiocima odluka da uporede nekoliko alternativa za investiranje sa finansijskim planom i izaberu najpovoljniju odluku“, dodao je Oliver Načevski, projekt menadžer Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga.

„Ovo je više od modela, to je proces“, objasnio je Petros Kolovopulos, konsultant za upravljanje imovinom. „U ovom procesu, tehničko i finansijsko osoblje rade zajedno, objašnjavajući donosiocima odluka zašto su određene investicije neophodne.“

Instrument će biti testiran u sedam pilot vodovodnih preduzeća: Bijeljina, Banja Luka i Velika Kladuša (Bosna i Hercegovina), Korče (Albanija), Nikšić (Crna Gora), Probišip (Makedonija) i Subotica (Srbija). Piloti su odabrani na predlog Međunarodne asocijacije voda Dunava.

Tokom diskusije, predsjednici opština i direktori vodovodnih preduzeća istakli su da je predloženi model dobar nastavak svih aktivnosti koje su do sada sprovođene u njihovim preduzećima u okviru Programa voda Dunava. Po njihovim riječima, sistemi zastarjevaju i takva planiranja su neophodna. Model predstavlja integrisani pristup u planiranju i održavanju sredstava vodovodnih preduzeća. Očekuju da će im pomoći da zajedno donesu značajne odluke koje se odnose na buduće investicije u cilju povećanja nivoa usluge.

„Svi mi imamo iste probleme: cijena vode, stopa naplate, gubici vode… Imamo dva načina da ih riješimo: direktor vodovodnog preduzeća će predložiti veće cijene, dok se predsjednik opštine neće s tim složiti, pošto se izbori približavaju. Drugo rješenje nudi ovaj model, koji je izvrstan i treba ga uvesti što je prije moguće, kako bi nam omogućio pružanje dobrih usluga po prihvatljivim cijenama“, rekao je Toni Trajkovski, Gradonačelnik Probištipa, Makedonija, dok je Momčilo Abramović, direktor Vodovoda Nikšić, Crna Gora, zaključio: „Ovaj model će nam pomoći da pređemo sa sistema u kome procesi upravljaju nama na sistem u kojem mi upravljamo procesima.“

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda jugoistočne Evrope“, koji finansiraju njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i Vlada Švajcarske, a sprovode Otvoreni fond GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga i Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS). Zajednica opština Crne Gore je jedan od partnera na sprovođenju projekta.

AM_Bg6

AM_Bg1

Mio_bg