February, 2015

Zakon o finansiranju lokalne samouprave Crne Gore

27.02.2015

Zakon o finansiranju lokalne samoupraveOvim zakonom uređuju se izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenja uslovnih dotacija, kao i način finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave utvrđenih Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Prečišćeni tekst – poslednje dopune “Sl.list CG”, br. 1/2015)

Zakon o lokalnoj samoupravi Crne Gore

27.02.2015

Zakon o lokalnoj samoupraviOvdje možete preuzeti prečišćeni tekst Zakona o lokalnoj samoupravi:

Zakon o lokalnoj samoupravi_2003-2014 (PDF Dokument)

Generalni sekretar u emisiji “Okvir” na RTCG1

23.02.2015

Okvir_R.B.Generalni sekretar Zajednice opština g-din Refik Bojadžić učestvovao je 22. februara u emisiji “Okvir” na RTCG1 na temu “Legalizacija bespravno izgrađenih objekata.”

Više o tome na linku:
http://rtcg.me/tv/emisije/informativni/okvir/82786/okvir-22022015.html

 

Sastanak u susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji

18.02.2015

Sastanak komunalnih policija_feb 2015U susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji a u okviru pripreme podzakonskih akata za njegovu primjenu, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da pripreme Plan unutrašnje reorganizacije, na čiji sadržaj će značajno uticati struktura službi komunalnih policija, Zajednica opština je 18. februara 2015. godine u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovala sastanak načelnika Komunalnih policija. Sastanak je organizovan na inicijativu načelnika komunalnih policija Kotora, Bijelog Polja, Budve i Podgorice.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, istakao je značaj zakonskih rješenja za kvalitetno obavljanje komunalnog nadzora i obezbjeđenje komunalnog reda u opštinama. On je, takođe, dao kratak pregled obaveza opština koje treba da se sprovedu do početka primjene zakona a koje se odnose organizacione aktivnosti i obuke komunalnih policajaca. Poseban akcenat je stavio na okolnost da je Zakon o komunalnoj policiji donijet krajem godine posle usvajanja opštinskih odluka o budžetu, te da se postavlja pitanje finansiranja poslova i aktivnosti koji su preduslov za sprovođenje Zakona. Za prevazilaženje ovog problema neophodna je dalja saradnja Ministarstva i Zajednice opština, pogotovo u dijelu pružanja opšteg dijela obuka komunalnim policajcima.

Donijeta Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori

18.02.2015

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2015-2016. godine. Navedeni dokumenti su prethodno dobili podršku od Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi na XI sjednici održanoj 02.04.2014.godine. Strategiju i Akcioni plan su zajedno pripremili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Zajednice opština Crne Gore, Uprave za kadrove i jedinica lokalne samouprave, u saradnji sa ekspertima angažovanim na projektu LOGINTS, „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori “.

18-to izdanje biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“

11.02.2015

Bilten 18.pdf_page_1Iz štampe je izašlo 18-to izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U fokusu biltena su se našle aktivnosti na planu finansiranja lokalnih samouprava, a kojom povodom je predstavljen Predlog mjera za prevazilaženje finansijskih problema lokalnih samouprava utvrđen od strane Upravnog odbora Zajednice opština. Ovaj Predlog mjera je razmatran na sastancima organa Zajednice, kao i na sastancima koji su se na ovu temu organizovali sa nadležnim ministarstvima u proteklom periodu. Predstavljeni su Amandmani koje je na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stvaranja zakonskim preduslova za održivi sistem administriranja poreza na nepokretnosti, pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opstina i dostavila na razmatranje nadležnom skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Predstavljeni su stavovi opština i Zajednice opština u odnosu na „odbranu” naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao isključivog izvora prihoda za vođenje zemljišne politike na lokalnom nivou i za uvođenje novog prihoda za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kroz donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima, te da se obezbjedi priliv sredstava od naknada za legalizaciju neformalnih objekata kroz donošenje Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kao i da se uspostavi „revolving“ fond za pretfinansiranje EU projekata.

Održan dvodnevni sastanak Mreže opštinskih projekt menadžera

05.02.2015

kolasin projek menadzeriU Kolašinu je 04. i 05. februara 2015.g. održan dvodnevni sastanak opštinskih projekt menadžera. Sastanak je organizovan uz podršku projekta tehničke pomoći „Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u implementaciji opštinskih razvojnih grantova“, a u saradnji sa Zajednicom opština.