Zakon o finansiranju lokalne samouprave Crne Gore
27.02.2015

Zakon o finansiranju lokalne samoupraveOvim zakonom uređuju se izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenja uslovnih dotacija, kao i način finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave utvrđenih Ustavom, zakonom i drugim propisima.

 Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Prečišćeni tekst – poslednje dopune “Sl.list CG”, br. 1/2015)

Kategorija: