Donijeta Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori
18.02.2015

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2015-2016. godine. Navedeni dokumenti su prethodno dobili podršku od Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi na XI sjednici održanoj 02.04.2014.godine. Strategiju i Akcioni plan su zajedno pripremili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Zajednice opština Crne Gore, Uprave za kadrove i jedinica lokalne samouprave, u saradnji sa ekspertima angažovanim na projektu LOGINTS, „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori “.

Implementacijom Strategije omogućiće se formiranje visokostručnog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, u cilju stvaranja savremene, efikasne, profesionalne i odgovorne lokalne samouprave. Strategija je rezultat stvaranja osnovnih uslova razvoja sistema upravljanja ljudskim resursima, a naročito funkcionalnog i stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, odnosno namještenika u jedinicama lokalne samouprave. Strategijom se definišu smjernice i utvrđuje pravna, institucionalna i organizaciona infrastruktura neophodna za razvoj ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi, kako bi se doprinijelo reformi sistema lokalne samouprave u procesu pridruživanja Crne Gore u EU.

Dokumenta možete preuzeti ovdje:

 Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godina i

 Akcioni plan za sprovođenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015- 2016.godina

Kategorija: