December, 2014

Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

30.12.2014

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o porezu na nepokretnosti i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuje sistem utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti kao osnovnog sopstvenog prihoda jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Produžen rok za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE”

30.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i Njemačka razvojna agencija GIZ su zajednički pokrenuli projekat “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” .

Cilj projekta je jačanje kapaciteta opština i vodovodnih preduzeća u oblasti upravljanja, rukovođenja i saradnje, sa posebnim naglaskom na unapređenju opštinskih usluga i kapaciteta za apsorpciju relevantnih međunarodnih fondova.

Projekat se sastoji od 7 radnih paketa, od koji se jedan odnosi na obuke i ima za cilj izradu regionalnih i odgovarajućih nacionalnih šema za pružanje obuka.

Održan treći regionalni konsultativni sastanak

24.12.2014

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, uz podršku TACSO Kancelarije, organizovala je treći regionalni  Konsultativni sastanak na temu „Ostvarivanje odnosa i razvijanje saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija“, koji je održan u Bijelom Polju, 24.og decembra 2014. godine. Konsultativni sastanak organizovan je za opštine: […]

Održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore

22.12.2014

Sjednica Skupštine i UO 22 12  -za sajtU Podgorici je, 22. decembra 2014.godine, održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Na sjednici Skupštine Zajednice opština izvršen je izbor novog rukovodstva organa Zajednice opština Crne Gore na mandatni period od dvije godine. Novi predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore je Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica Slavoljub Stijepović, a potpredsjednici su predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović i predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Gradonačelnik Prijetonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, a za potpredsjednike su izabrani predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Dvodnevne radionice na temu „Primjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupravi“

21.12.2014

radionica - Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupraviZajednica opština Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, organizovali su u periodu oktobar-decembar šest dvodnevnih radionica na temu „Primjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupravi“ za sve jedinice lokalne samouprave.

Ceremonija povodom dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu

17.12.2014

OEBS 114Ceremonija povodom dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu održana je 16.12.2014. godine u Regionalnoj školi za državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu. Ovo je bila završna konferencija Programa Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu, koji već sedmu godinu za redom realizuje Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija u Crnoj Gori.

Održan sastanak mreže opštinskih projekt menadžera Crne Gore

17.12.2014

projekt menadzeriU Budvi je u periodu 10-12 decembar 2014. godine održana trodnevna radionica i plenarni sastanak Mreže opštinskih projekt menadžera. Sastanak je organizovan u okviru Zajednice opština uz podršku projekta tehničke podrške „Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u implementaciji opštinskih razvojnih grantova“ koji finansira Evropska unija.

Regionalni poziv “Opštinska inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih”

17.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS poziva Asocijacije lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi da podijele dobre prakse na temu Rodna ravnopravnost i mladi i da se prijave za sticanje nagrade za uspješnu Opštinsku inicijativu u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi na mejl adresu geniyouth@nalas.eu, najkasnije do 19. decembra 2014. godine, na engleskom jeziku.

Izborni panel donio odluku o najboljim praksama za 2014. godinu

10.12.2014

Korica-Najbolje prakse 201410. decembar 2014. – Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore), Senad Crnovršanin, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Tatjana Vujošević, član (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Žana Radulović, član (Ministarstvo ekonomije), Igor Vučinić, član (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Ana Novaković, član (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Svetlana Laušević, član (Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori), u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, na sjednici održanoj u Podgorici 03.12.2014. godine, donio je Odluku o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu.

XXXI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne

09.12.2014

IMG-20141209-00364- Upravni odborU Podgorici je 09.12.2014. godine održana XXXI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Pored članova Upravnog odbora, sjednici su po pozivu prisustvovali i Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i mr Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć u Ministarstvu unutrašnjih poslova.