Regionalni poziv “Opštinska inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih”
17.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS poziva Asocijacije lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi da podijele dobre prakse na temu Rodna ravnopravnost i mladi i da se prijave za sticanje nagrade za uspješnu Opštinsku inicijativu u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi na mejl adresu geniyouth@nalas.eu, najkasnije do 19. decembra 2014. godine, na engleskom jeziku.

Lokalne samouprave se pozivaju da dostave svoje inicijative, iskustva, uspješne i naučene lekcije, uz poseban opis dobre prakse o uključenosti žena i mladih u lokalnoj zajednici. Prijave bi trebalo da sadrže već relaizovane aktivnosti, metodologije i alate koji su doprinijeli postizanju vidljivih i opipljivih rezultata.

Pet (5) najboljih praksi će biti nagrađeno nagradom opštinske inicijative GENiYOUTH (Opštinska inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih). Pobjednici će biti nagrađeni na cemremoniji dodjele nagrada koja će se  organizovati u okviru NALAS-ove generalne skupštine, u maju 2015. godine, u Plodvivu, u Bugarskoj.

Detalje ovih aktivnosti možete pronaći na NALAS-ovom veb sajtu http://nalas.eu/Post.aspx?id=498

U prilogu vam dostavljamo dokumenta za prijavu:

Otvoreni poziv  “Opštinska inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti i mladih
Formular za prijavu
Izjava podnosioca prijave

Kategorija: