Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti
30.12.2014

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o porezu na nepokretnosti i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuje sistem utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti kao osnovnog sopstvenog prihoda jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Amandmane na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti pripremila je Komisija za finansiranje lokalne samouprave, koja je posebnu pažnu posvetila pitanju utvrđivanja donje stope poreza na nepokretnosti. Takođe, amandmanom se predlaže utvrđivanje obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti za sekundarni stambeni objekat, odnosno stan za koji vlasnik ima sklopljen ugovor o zakupu sa turističkom agencijom i ostvarenu prosječnu popunjenost od 60 dana na godišnjem nivou, čije oslobađanje je utvrđeno Predlogom Zakona. Podnijeti su i drugi  amandmani koji se odnose na utvrđivanje roka za donošenje poreskog rješenja; preciznog uređenja pitanja vezanih za oslobađanje obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini investitora koji se u poslovnim knjigama iskazuju kao „investicije u toku“ ili „zalihe gotovih proizvoda“  a koji su namijenjeni daljoj prodaji u periodu od 3 godine od godine u kojoj je izdata građevinska dozvola,  i dr.

Komisija za finansiranje lokalne samouprave je pripremljene Amandmane dostavila Skupštini Crne Gore i Ministarstvu finansija na razmatranje.

Amandmani na predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na napokretnosti

Kategorija: