November, 2012

Prvi sastanak TEMPUS projekta „Kursevi obuke javnih službi u regionu Zapadnog Balkana o održivom infrastrukturnom razvoju“

30.11.2012

Od 28. do 30. novembra je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu organizovan početni sastanak TEMPUS projekta „Kursevi obuke javnih službi u regionu zapadnog Balkana o održivom infrastrukturnom razvoju“, na kom je partner i Zajednica opština Crne Gore. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Zajednice Mr Zoran Čolović koji je upoznao ostale partnere na projektu sa organizacionom šemom, te dosadašnjim i planiranim aktivnostima Zajednice.

Izborni panel donio odluku o najboljim praksama za 2012. godinu

29.11.2012

Izborni panel, u sastavu: Igor Golubović, član (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja), mr Snežana Mugoša, član (Ministarstvo finansija), Radomir Ivanović (Ministarstvo unutrašnjih poslova), dr Branko Banović, član (etnolog-antropolog) i Vanja Starovlah, član (Zajednica opština Crne Gore), u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi”, na sjednici održanoj u Podgorici 27.11.2012. godine, donio je ODLUKU o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2012. godinu:

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

28.11.2012

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere nastao je kao rezultat potrebe da se bliže daju pojašnjenja i tumačenja u vezi sa načinom rada, procedurama koje vodi etička komisija, kao i o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge etičke komisije u implementaciji Modela Odluke o Etičkoj komisiji zа izаbrаnе prеdstаvnikе i funkciоnеrе i oživotvorenja u praksi odredaba Etičkog  kodeksa.

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

28.11.2012

Vodič sadrži skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u radu etičkim komisijama, koje se po prvi put osnivaju u našoj lokalnoj samoupravi, ali  i svima drugima od kojih se očekuje da doprinesu efektivnoj i efikasnoj primjeni Etičkog kodeksa u lokalnoj samoupravi: lokalnim službenicima i namještenicima, građanima, medijima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u lokalnim zajednicama.

Trening za članove etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere

26.11.2012

Kancelarija Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Zajednica opština Crne Gore organizovale su trening za članove Etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere koji je održan u Podgorici 26. 11. 2012. godine.

Predavači na treningu su bili Gordana Stevanović, pomoćnik generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana Republike Srbije i Dragan Vujčić, koji je obavljao dužnost pomoćnika direktora Kancelarije za decentralizaciju Republike Srbije.

Održan sastanak Izbornog panela za Program „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“

20.11.2012

U Podgorici je 19.11.2012.godine održan sastanak Izbornog panela za Program „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“. Zajednica opština Crne Gore i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i OEBS-om, realizuje ovaj Program koji ima za cilj da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i crnogorskih lokalnih samouprava

14.11.2012

Novoformirani Zajednički konsultativni odbor (ZKO) između Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava je 14.11.2012. godine u Briselu održao svoj prvi sastanak. Zajednički konsultativni odbor, u čijem su sastavu predstavnici Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava, ima za cilj da obezbijedi crnogorskim lokalnim vlastima uključenje u proces pridruživanja EU, a naročito u pogledu pravilne primjene evropske pravne tekovina na lokalnom nivou. Rad ovog novoformiranog tijela će dati značajan doprinos na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Prevod smjernica i formulara za prijavljivanje za novu grant šemu

07.11.2012

Ovdje možete preuzeti nezvanični prevod Smjernica za aplikante i Formular za prijavljivanje u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za medjuopštinske razvojne grantove.

Konferencija NALASa podstakla međuvladin dijalog o procesu fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi

02.11.2012

Da li je fiskalna decentralizacija glavna strategija zemalja jugoistočne Evrope u suočavanju sa finansijskim izazovima i podsticanju investicija u lokalnim zajednicama? Koja su pitanja u Regionu nerješena u odnosu na proces fiskalne decentralizacije? U kom pravcu i na koji način zemlje treba da usmjere fiskalnu decentralizaciju u budućnosti?

Ovo su neke od tema koje su razmatrane na Međunarodnoj konferenciji: Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi, koja je otvorena 1. novembra 2012. godine u hotelu Splendid, Budva, Crna Gora, u organizaciji Mreže asocijacija lokalnih vlasti (NALAS), u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore i Zajednicom opština Crne Gore.

Konferencija “Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi”

02.11.2012

Na regionalnoj konferenciji “Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi”, između ostalog, prezentovani su i nalazi iz Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi.

Takođe, usvojena je i Budvanska deklaracija o fiskalnoj decentralizaciji.