Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i crnogorskih lokalnih samouprava
14.11.2012

14.11.2012. – Novoformirani Zajednički konsultativni odbor (ZKO) između Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava je 14.11.2012. godine u Briselu održao svoj prvi sastanak. Zajednički konsultativni odbor, u čijem su sastavu predstavnici Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava, ima za cilj da obezbijedi crnogorskim lokalnim vlastima uključenje u proces pridruživanja EU, a naročito u pogledu pravilne primjene evropske pravne tekovina na lokalnom nivou. Rad ovog novoformiranog tijela će dati značajan doprinos na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Delegaciju Crne Gore na sastanku u Briselu su predstavljali:

–       dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica,
–       Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje,
–       Marija Ćatović, Predsjednica opštine Kotor,
–       dr Miloje Pupović, Predsjednik opštine Pljevlja,
–       Aleksandar Žurić, Predsjednik opštine Bijelo Polje,
–       Orhan Šahmanović, Predsjednik opštine Plav,
–       Miodrag Kankaraš, Predsjednik opštine Tivat.

Ovaj inauguralni sastanak između Evropske unije i Crne Gore dešava se u pravo vrijeme u političkoj agendi EU. Nekoliko mjeseci nakon početka procesa pregovora i mjesec dana nakon što je Evropska Komisija prezentovala Izvještaj o napretku Crne Gore, uspostavljanje Zajedničkog konsultativnog odbora je dopunilo ostale zajedničke strukture i aktivnosti u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U uvodnom obraćanju, Stanisław Szwabski (PL/EA), koopresjedavajući ZKO, je istakao cilj koji stoji iza osnivanja ovog tijela: “Rad Zajedničkog konsultativnog odbora ima za cilj pažljivo praćenje procesa pridruživanja i pristupnih pregovora na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Zajednički konsultativni odbor je platforma koja treba da unaprijedi efikasnost dijaloga između Crne Gore i Evropske unije, kao i da pripremi predstavnike lokalnih vlasti u Crnoj Gori za njihovo učešće u radu Komitetu regiona. Zajednički konsultativni odbor bi trebalo da da konkretne inpute i mišljenja na započeti proces pristupanja.“

Koopredsjedavajući ZKO sa crnogorske strane, dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Podgorice i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore je istakao: „Zajednica opština Crne Gore i Glavni grad Podgorica su u potpunosti posvećeni ispunjenju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.“ Naglasio je da je Crna Gora trenutno na početku ovog procesa i da još mnogo toga mora biti urađeno. Gradonačelnik Mugoša je takođe izjavio da, upravo iz perspektive procesa pristupanja EU, opštine i gradovi Crne Gore doživljavaju „pravu tranformaciju, kako vizuelnu, tako i u pogledu kvaliteta života građana“.

Govoreći o progresu koji je Crne Gora postigla u procesu pristupanja EU, Joost Korte, zamjenik generalnog direktora Generalnog Direktorata za proširenje Evropske unije, je naročito istakao „značaj uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti u proces pristupanja Evropskoj uniji, kao značajne veze između centralne vlasti i građana“. Po njegovom mišljenju, ovo je doprinijelo visokoj podršci crnogorskog društva procesu pridruživanja i napravljenim pomacima u tom procesu. Nadalje je istakao da su kapaciteti zemalja utvrđeni Kopenhaškim kriterijumima za sve nivoe vlasti, uključujući i lokalni i regionalni nivo.

Ambasador i Šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, Ivan Leković, je izrazio nadu da će rad Zajedničkog konsulativnog odbora biti jedan otvoreni forum na kome će se razmjenjivati mišljenja, informacije i stvarati nove inicijative, a time doprinijeti napretku Crne Gore u postupku pristupa Evropskoj uniji.

Na sastanku je bilo riječi o jačanju apsorpcionih kapaciteta crnogorskih lokalnih samouprava za korišćenje pretpristupnih fondova EU, što je glavno pitanje u postupku pregovora za naredni period, a naročito u odnosu na sadašnji period ekonomske krize.

Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, je istakao da je svim crnogorskim opštinama od 2010. pružena mogućnost da učestvuju u projektima koje finansira Evropska unija. On je istakao neophodnost obuke lokalne administracije o tome kako implementirati projekte koje finansira EU, kao i međuopštinske projekte.

Zajednički konsultativni odbor je usvojio Program rada za naredne dvije godine koji, između ostalog, sadrži kao glavne aktivnosti: upotrebu sredstava pretpristupnih fondova, napredak u odnosu na proces decentralizacije i lokalnu samoupravu, promociju teritorijalne i prekogranične saradnje, kao i napredak u odnosu na osnovna prava, pravosuđe, transparentnost i borbu protiv korupcije.