Konferencija NALASa podstakla međuvladin dijalog o procesu fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi
02.11.2012

2. novembar 2012. – Da li je fiskalna decentralizacija glavna strategija zemalja jugoistočne Evrope u suočavanju sa finansijskim izazovima i podsticanju investicija u lokalnim zajednicama? Koja su pitanja u Regionu nerješena u odnosu na proces fiskalne decentralizacije? U kom pravcu i na koji način zemlje treba da usmjere fiskalnu decentralizaciju u budućnosti?

Ovo su neke od tema koje su razmatrane na Međunarodnoj konferenciji: Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi, koja je otvorena 1. novembra 2012. godine u hotelu Splendid, Budva, Crna Gora, u organizaciji Mreže asocijacija lokalnih vlasti (NALAS), u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore i Zajednicom opština Crne Gore.

Na Konferenciji se okupilo preko 120 učesnika: predstavnika lokalnih vlasti i asocijacija lokalnih samouprava iz 12 zemalja jugoistočne Evrope; predstavnika ministarstava finansija i drugih državnih organa iz sedam zemalja; kao i finansijskih institucija, međunarodnih organizacija, stručnjaka, izvršnih direktora i ekonomista.

U pozdravnom obraćanju, Ministar finansija Crne Gore, g. Milorad Katnić je istakao: „Kriza nas primorava da budemo efikasniji, da pružamo bolje usluge sa prikupljenim sredstvima. Ali, mi takođe moramo da stvorimo bolje okruženje za ekonomski rast koji će uticati na smanjenje siromaštva i nezaposlenosti“.

Potpredsjednik NALAS-a, g. Anton Peršak je istakao: „U procjeni trendova fiskalne decentralizacije važno je imati na umu sledeće usmjeravajuće aspekte: (1) sprovođenje nacionalnog programa reforme fiskalne decentralizacije; (2) nivo međuvladinog dijaloga; i (3) finansijske indikatore. Što se tiče prve tačke, u Analizi NALAS-a je zaključeno da nema kontinuiranog napretka u fiskalnoj decentralizaciji u Regionu u poslednje 2-3 godine. U Moldaviji, Rumuniji, pa i u mojoj zemlji, Sloveniji, prisutan je čak trend ponovne centralizacije“, rekao je Peršak.

„Slažemo se da proces decentralizacije treba posmatrati kao posledicu potrebe za demokratizacijom društva. Ekonomski razvoj na lokalnom nivou je ključni element u zadovoljavanju životnih potreba. Lokalni razvoj i zaposlenje su ono što građani prvenstveno očekuju od procesa decentralizacije“, rekao je g. Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore. „Dosada sprovođene politike u Crnoj Gori dale su značajne rezultate. Želio bih da vas podsjetim da je Crna Gora prije krize bila jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, sa najvećim nivoom direktnih stranih investicija po glavi stanovnika“.

„Često čujemo od centralnih vlasti da opštine nemaju dovoljno kapaciteta da sprovedu fiskalnu decentralizaciju i to je izgovor za stagniranje procesa fiskalne decentralizacije. To jednostavno nije opravdan razlog. Mi moramo zajedno da radimo da bi još bolje razvili kapacitete lokalnih samouprava“, rekla je g-đa Ginka Čavdarova, Izvršni direktor Nacionalne asocijacije opština Bugarske u svom govoru o izazovima asocijacija lokalnih vlasti u podržavanju svojih članica – lokalnih samouprava, da ojačaju lokalne administrativne kapacitete.

„Moramo naglasiti da postoje tri važna pravca fiskalne decentralizacije: povećanje međuvladinih transfera, povećanje sopstvenih prihoda i smanjenje tereta opštinskih zaduženja“, rekao je g. Piter Klavel, Šef jedinice USAID projekta o planiranju i lokalnoj upravi u Albaniji. „NALAS je pripremio izuzetnu studiju o trendovima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koju smo koristili u našem radu u Albaniji i treba to da nastavimo jer moramo imati pristup zasnovan na dokazima u cilju unapređenja fiskalne decentralizacije“, naglasio je g. Klavel.

G. Entoni Levitas, svjetski poznat stručnjak za međuvladine finansije, upozorio je: „Nivo transfera sa centralnog nivoa nedovoljan je lokalnim samoupravama da pružaju usluge za koje su ovlašćene. U cijelom regionu jugoistočne Evrope, ubiranje prihoda ostaje glavni problem kako za centralne vlasti tako i za lokalne samouprave, dok se između njih nastavlja igra „krivaca“. Takođe, poreska osnovica u cijelom Regionu je izuzetno koncentrisana u nekoliko gradova, često u glavnom gradu“.

Na kraju konferencije, učesnici su usvojili Zajedničku deklaraciju kojom će se naglasiti njihovi zajednički napori na:

  • poboljšanju rezultata dijaloga između ministarstava finansija i nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti;
  • povećanju opštinskih kapaciteta koji se odnose na investicije u cilju prevlađivanja kontinuiranog nedostatka finansiranja opštinske infrastrukture;
  • olakšavanje pristupa lokalnih samouprava pretpristupnim i strukturalnim/poljoprivrednim fondovima Evropske unije;
  • olakšavanje pristupa kreditnom tržištu

 Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi (engleski jezik)

Budvanska deklaracija o fiskalnoj decentralizaciji

Slike sa konferencije