Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
28.11.2012

28.11.2012. – Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere nastao je kao rezultat potrebe da se bliže daju pojašnjenja i tumačenja u vezi sa načinom rada, procedurama koje vodi etička komisija, kao i o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge etičke komisije u implementaciji Modela Odluke o Etičkoj komisiji zа izаbrаnе prеdstаvnikе i funkciоnеrе i oživotvorenja u praksi odredaba Etičkog  kodeksa.

Vodič sadrži skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u radu etičkim komisijama koje se po prvi put osnivaju u našoj lokalnoj samoupravi, ali  i svima drugima od kojih se očekuje da doprinesu efikasnoj primjeni etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi: nosiocima javnih funkcija, građanima, medijima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u lokalnim zajednicama.

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere  pripremljen je u okviru zajedničkog projekta Zajednice opština Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, koja je finansijski podržala njegovu izradu i publikovanje.

Vodič kroz postpak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Kategorija: