July, 2023

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

28.07.2023


Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Preko 8 miliona iz EU fondova, radimo na povlačenju dodatnih 50 miliona

28.07.2023

Na Biznis forumu, koji se održava 27-28. jula u Bijelom Polju, generalna sekretarka Zajednice, Mišela Manojlović, kazala je da je direktnim angažovanjem asocijacije samo u poslednjih pola godine opštinama odobreno ili im predstoji odobravanje više od  8 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova.

„Riječ je o URBACT programu EU gdje je asocijacija omogućila saradnju opština Bijelo Polje, Budve i Berana sa opštinama iz EU, sprovela obuke i pružila stručnu pomoć u pripremi 8 projekata, od kojih je odobreno finansiranje 4, u vrijednosti oko 2,5 miliona eura. Iste usluge pružila je Glavnom gradu i opštinama Pljevlja i Bar u okviru ADRION programa za projekte vrijednosti oko 3 miliona eura.

Ubrzati pripreme za povlačenje 7,9 miliona za ruralnu infrastrukturu i povećati broj komunalnih policajaca u sezoni

26.07.2023

Na sjednici Vlade, održanoj danas na Biogradskom jezeru na temu izazova u turističkoj sezoni, generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović,ukazala jena potrebu čvršće saradnje centralnih i lokalnih vlasti na svakom, pa i na ovom planu. Saradnja  je uslov za stavljanje u funkciju svih raspoloživih turističkih potencijala opština.

Moguće velike promjene u nadležnostima opština

24.07.2023

Ministarstvo javne uprave je u prvom kvartalu ove godine započelo sa izradom Analize funkcionisanja lokalne samouprave u realizaciji jedne od mjera predviđene Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. U zavisnosti od zaključaka koje bude sadržala, Analiza izvjesno može poslužiti  kao osnov za radikalne izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu nadležnosti opština koje bi, u tom kontekstu, zavisile od njihove veličine i kapaciteta za obavljanje poslova. Ovo bi u stvari značilo uvođenje politipskog, umjesto dosadašnjeg monotipskog sistema lokalne samouprave.

Potpisan memorandum o saradnji između Zajednice opština i Eko-fonda

06.07.2023

Generalna sekretarka Zajednice opštine Mišela Manojlović i izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond) Draško Boljević potpisali su Memorandum o saradnji. Višemjesečna konstruktivna saradnja  rezultirala je dogovorom o optimalnom uslovima za raspodjelu bespovratnih sredstava opštinama u iznosu od 1,5 miliona eura.

Generalna sekretarka je izrazila uvjerenje da će saradnja Zajednice opština i Eko-fonda omogućiti realizaciju ambicioznih projekata za rješavanje ekoloških problema koji utiču na životnu sredinu i građane Crne Gore i projekata kojima se obezbjeđuje energetska efikasnost. Posebno se zahvalila kolegama iz Eko-fonda na razumijevanju i spremnosti da zajednički utvrde fleksibilnije uslove predstojećih javnih poziva kako bi šansu za dobijanje bespovratnih sredstava dobile i najugroženije opštine, što do sada nije bio slučaj.

Zajednički sa ministarstvom do kvalitetnijih zakona

06.07.2023

Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština CG razmatrao je nacrte Zakona o planiranju prostora, Zakona o izgradnji objekata i Zakona o legalizaciji bespravnih objekata koje je pripremilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i stavilo na javnu raspravu od 18. maja do 27. juna 2023. godine.

Ocijenjeno je da treba produžiti  rok  za izjašnjenje opština jer se radi o tri zakona od suštinskog značaja za njihov razvoj. Takođe je preporučeno organizovanje dodatnih okruglih stolova po regionima radi masovnijeg odziva lokalnih službenika i pružanja  prilike građanima za detaljnije upoznavanje sa nacrtima i davanje sugestija.