Evropska nedelja mobilnosti
15.05.2023

EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI, manifestacija čiji je osnivač Evropska komisija, obilježava se svake godine u periodu od  16. do 22. septembra. Cilj nedelje mobilnosti je da promoviše alternativne vidove saobraćaja u lokalnim samoupravama  u odnosu na tradicionalne vidove  saobraćaja  koji koriste fosilna goriva, a sve u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama. Kampanja se sprovodi od 2002. godine, a prošle godine gotovo 3000 gradova iz 50 država Evrope i svijeta obilježilo je ovu manifestaciju.

EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI  pruža odličnu priliku da lokalne samouprave svojim stanovnicima predstave održive alternativne vidove saobraćaja  kao što su biciklizam, gradski prevoz i da im objasne ekološke izazove sa kojima se suočavaju.

Evropska komisija je odlučila da tema ovogodišnje EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI  bude: UŠTEDA ENERGIJE. Tema ovogodišnje kampanje usmjerena je na mogućnosti uštede goriva i energije uopšte i to kroz motivaciju građana da koriste aktivne vidove kretanja, promociju obnovljivih vidova energije u mobilnosti i zagovaranje što manje zavisnosti od upotrebe automobila.

Koristimo priliku da pozovemo lokalne samouprave iz Crne Gore da se priključe ovogodišnjoj EVROPSKOJ NEDELJI MOBILNOSTI . Da bi ste učestvovali, neophodno je da se registrujete na zvaničnoj stranici https://registration.mobilityweek.eu/login.php. Da bi vaša registracija bila prihvaćena, potrebno je da ispunite jedan od navedenih kriterijuma: organizacija aktivnosti u nedelji od 16 – 22. septembra, održavanje Dana bez automobila i promocija nove trajne mere iz oblasti održive urbane mobilnosti. Samo zvanični organi i organizacije lokalnih samouprava mogu da se prijave za obeležavanje manifestacije. lokalne samouprave koje ispune sve navedene kriterijume, stiču status Zlatnog učesnika i kvalifikuju se za godišnju nagradu Evropske nedelje mobilnosti.

Pozivaju se i pojedinci, preduzeća, udruženja, škole i ustanove da svoje aktivnosti u oblasti održive urbane mobilnosti koje realizuju tokom cijele  godine, takođe registruju na sajtu EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI: https://mobilityweek.eu/about-mobilityactions/ i na taj način povećaju mogućnost da dobiju nagradu Evropske komisije za najbolje rešenje za upravljanje urbanom mobilnošću.

Više informacija i materijala o predstojećem događaju na sledećem linku;

https://mobilityweek.eu/campaign-resources/

Takođe, napominjemo da je Zajednica opština predhodnih godina podržavala lokalne samouprave u obilježavanju EVROPSKE NEDELJE MOBILNOSTI,  i u  sprovođenju mjera iz oblasti urbane mobilnosti , o tome više na sledećim linkovima:

http://uom.me/2019/09/evropska-nedelja-mobilnosti-u-opstinama-pljevlja-i-rozaje/

http://uom.me/2020/07/odrzana-radionica-na-temu-evropska-nedjelja-mobilnosti-put-ka-odrzivom-saobracaju-u-opstinama-u-crnoj-gori/

http://uom.me/2020/09/pripremljeni-strateski-planovi-odrzive-urbane-mobilnosti-za-opstine-rozaje-i-kolasin/

http://uom.me/2020/07/odrziva-urbana-mobilnost-u-kolasinu/

http://uom.me/2020/07/odrziva-urbana-mobilnost-u-rozajama/

http://uom.me/2020/05/odrziva-urbana-mobilnost-u-opstini-bar/

Kategorija: