Održiva urbana mobilnost u Opštini Bar
20.05.2020

Zajednica opština Crne Gore, u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – Gradovi Jugoistočne Evrope zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz „SUMSEEC II, u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE),  podržala  je Opštinu Bar u realizaciji pilot projekta.

U okviru javnog poziva br. 03-743/19 za finansiranje pilot projekta, Opština Bar je imala najinovativniji i najkreativniji plan za realizaciju pilot projekta, pa je osvojila maksimalni broj bodova po osnovu kriterijuma koji se odnosio na inovacije i mogućnosti replikacije.

U okviru pilot projekta, Opština Bar je obezbijedila instaliranje dva parkinga za bicikle, postavljane su tri specijalizovane rampe na objektima javnih ustanova za pristup osoba smanjene pokretljivosti, za koje su istovremeno izrađena i idejna rješenja.

Parkinzi za bicikla sa siluetom automobila postavljeni su pored parking prostora na trgu Vladimira i Kosare i na mjestu predviđenom za paralelno parkiranje pored zgrade Opštine Bar. Naime, instaliranjem ovog parkirališta za bicikla sa siluetom automobila, jasno se prepoznaje paradigma principa urbane mobilnosti, pri čemu se šalje poruka kako javna površina namijenjena za parkiranje jednog automobila može da riješi potrebe za parkiranjem većeg broja korisnika alternativnih (nemotorizovanih) vidova prevoza. 

Takođe, Opština Bar je u okviru pilot projekta realizovala mjeru koja  obuhvata rješavanje pitanja mobilnosti ranjivih kategorija stanovništva kroz prilagođavanje nesmetane komunikacije izgradnjom specializovanih pristupnih rampi. Specijalizovane rampe i rukohvati, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću i prethodnim uklanjanjem arhitektonskih barijera, postavljeni su na ulazu zgrade Opštine Bar, Doma kulture „Vladimir Popović Španac“ i Galerije „Velimir A. Leković“.  Propisni rukohvati postavljeni su i na glavnom ulazu u zgradu Opštine, ulazu u Građanski biro i na ulazu Službe matičara.

Kako jedno od načela urbane mobilnosti podrazumijeva grad po mjeri ljudi, a ne po mjeri automobila, kroz realizaciju pilot projekta u Opštini Bar ukazano je na značaj  alternativnih i zdravijih vidova prevoza kakav je biciklo.

Ispred Opštine Bar izjavu za medije su dali: Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i Darinka Martinović Milošević, pomoćnica sekretara Sekretarijata za uređenje prostora, kao i Jasna Sekulović, regionalni projekt menadžer GIZ-a

Izjave možete pogledati na sljedećim linkovima:

https://www.cdm.me/drustvo/inovativni-parkinzi-za-bicikla-i-pristupne-rampe-u-baru/

https://www.portalanalitika.me/clanak/inovativni-parkinzi-za-bicikla-i-pristupne-rampe-u-baru

https://barinfo.me/video-bar-po-mjeri-covjeka/

Kategorija: