May, 2022

Gostovanje Generelnog sekretara u emisiji „Link“ Javnog servisa RTCG

30.05.2022

Vršilac dužnosti Generalnog sekretara Zajednice opština Refik Bojadžić bio je gost u emisiji „Link“ Javnog servisa RTCG, kada je govorio o uticaju programa „Evropa sad“ na prihode opština, kao i inicijativama Zajednice opština podnijetim Skupštini Crne Gore za izmjenu i dopunu Zakona važnih za funkcionisanje opština i njihovih javnih službi.

Link za emisiju

Informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za realizaciju malih projekata iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

27.05.2022

U okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, u saradnji sa Zajednicom opština, a sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, pružiće se finansijska i tehnička podršku opštinama u regionu za implementaciju projekata manjeg obima koji doprinose ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promenama.

Upravni odbor Zajednice opština podnio Skupštini Crne Gore dvije Inicijative za izmjene i dopune Zakona

25.05.2022

Upravni odbor Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 20. maja 2022. godine, na zahtjev većeg broja opština, jednoglasno je odlučio da pokrene Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima – po hitnom postupku.

Predstavljen Javni konkurs Eko-fonda za dodjelu subvencija za realizaciju projekata uklanjanja divljih deponija

25.05.2022

Zajednica opština je 25. maja 2022. godine, na poziv Eko-fonda, organizovala info-sesiju za zainteresovane lokalne samouprave i komunalna preduzeća sa ciljem da se predstave uslovi javnog konkursa Eko-fonda za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. “divlje deponije”).

Zaokružen pravni okvir za oporezivanje nepokretnosti

20.05.2022

Nakon Odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti („Sl.list CG”, br. 36/11, 66/15 i 39/17) koja je prestala da važi 11.03.2022. godine, odnosno danom objavljivanja ove Odluke u Službenom listu Crne Gore, sve opštine su bile dovedene da ne mogu da utvrđuju i vrše naplatu poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, kao ni u ranije započetim postupcima koji nijesu pravosnažno okončani. Ovo sa razloga jer nije postojao propis koji je na snazi, a na osnovu kojeg bi se mogla utvrditi tržišna vrijednost nepokretnosti na 01.01.2022. godine, imajući u vidu odredbe člana 5 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti koji propisuje da tržišnu vrijednost nepokretnosti predstavlja vrijednost te nepokretnosti na 01. januar godine za koju se porez utvrđuje.

Nedjelja transporta i klimatskih promjena

06.05.2022

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Njemačka razvojna agencija, u ime njemačkog Saveznog Ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača (BMUV), organizuje svjetski događaj ”Nedjelja transporta i klimatskih promjena”, u periodu od 9-14. maja 2022. godine.