Zaokružen pravni okvir za oporezivanje nepokretnosti
20.05.2022

Nakon Odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti („Sl.list CG”, br. 36/11, 66/15 i 39/17) koja je prestala da važi 11.03.2022. godine, odnosno danom objavljivanja ove Odluke u Službenom listu Crne Gore, sve opštine su bile dovedene da ne mogu da utvrđuju i vrše naplatu poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, kao ni u ranije započetim postupcima koji nijesu pravosnažno okončani. Ovo sa razloga jer nije postojao propis koji je na snazi, a na osnovu kojeg bi se mogla utvrditi tržišna vrijednost nepokretnosti na 01.01.2022. godine, imajući u vidu odredbe člana 5 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti koji propisuje da tržišnu vrijednost nepokretnosti predstavlja vrijednost te nepokretnosti na 01. januar godine za koju se porez utvrđuje.

Zajednici opština se ovim povodom obratilo više predstavnika uprava lokalnih javnih prihoda radi konsultacija oko mogućnosti primjene propisa u postupku oporezivanja nepokretnosti u 2022. godini, kao i u predmetima koji nijesu pravosnažno okončani.

U cilju rješavanja nastalog problema, održano je više sastanaka sa predstavnicima opština i Ministarstva finansija, na kojima je zaključeno da se navedeni problem može riješiti samo donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, po hitnom postupku, za čije donošenje je neophodno utvrditi javni interes, kako bi odredbe ovog Zakona mogle da se primijene retroaktivno u postupcima koji nijesu pravosnažno okončani. Predloženo je da se u Zakon unesu odredbe kojim će se omogućiti utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti kao osnovice za oporezivanje nepokretnosti, a bez propisivanja normi koje bi zahtijevale potrebu usklađivanja važećih opštinskih odluka o porezu na nepokretnosti, čime bi se zaokružio pravni okvir neophodan za oporezivanje nepokretnosti.

Na osnovu zajednički utvrđenih stavova, Zajednica opština je formirala posebnu Radnu grupu sastavljenu od predstavnika opština i Sekretarijata Zajednice koja je pripremila Predlog Zakona, koji je dostavljen svim opštinama na komentare. Na osnovu pristiglih primjedbi i sugestija iz opština, Radna grupa je utvrdila konačan tekst Predloga Zakona.

Upravni odbor Zajednice opština je, na sjednici od 15. aprila o.g., utvrdio konačan Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Inicijativu za donošenje Zakona po hitnom postupku.

Inicijativa i Predlog Zakona su dostavljeni Skupštini Crne Gore i svim klubovima poslanika, a Predlog Zakona je utvršten dnevni red sjednice Skupštine po hitnom postupku. Predlog Zakona je razmatran na nadležnim skupštinskim odborima na kojima je dobio podršku, a pozitivno mišljenje na Predlog Zakona dala je i Vlada Crne Gore, pa je Skupština Crne Gore na sjednici od 05. maja 2022. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti.

Iako je kod predstavnika opština postojala određena bojazan da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti neće biti tako brzo donešen, zajedničkim pristupom, jedinstvenom podrškom i saradnjom svih opština, Zakon je donešen u vrlo kratkom vremenskom roku. Na ovaj način su stvorene zakonske pretpostavke da opštine mogu da utvrđuju i naplate porez na nepokretnosti kako za 2022. godinu, tako i u postupcima koji nijesu pravosnažno okončani, jer je Zakonom utvrđeno da pojedine odredbe imaju povratno dejstvo, a za što postoji javni interes koji je utvrđen u postupku donošenja Zakona.

Kategorija: