Upravni odbor Zajednice opština podnio Skupštini Crne Gore dvije Inicijative za izmjene i dopune Zakona
25.05.2022

Upravni odbor Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 20. maja 2022. godine, na zahtjev većeg broja opština, jednoglasno je odlučio da pokrene Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima – po hitnom postupku.

Glavni razlog za podnošenje Inicijative vezan je za rješavanje po prigovorima podnijetim od strane korisnika komunalnih usluga. Naime, Zakonom o upravnom postupku utvrđuje se pravo korisnika usluge od javnog interesa, bez obzira da li je korisnik pravno ili fizičko lice, da podnese prigovor organu koji vrši nadzor nad pružaocem takve usluge. Zakonom o zaštiti potrošača utvrđeno je da je potrošač fizičko lice (član 2 stav 1), a u članu 25, odnosno 42 ovog Zakona, propisano je da potrošač ima pravo podnošenja prigovora. Članom 59a Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da se zaštita korisnika usluga individualne komunalne potrošnje obezbjeđuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i da u slučaju kada nije zadovoljan ishodom po prigovoru koji je podnio vršiocu komunalnih djelatnosti, ili kada vršilac komunalne djelatnosti ne odluči po prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora, korisnik može u roku od 15 dana podnijeti prigovor nadležnom organu lokalne uprave, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Zbog neusaglašenosti Zakona o komunalnim djelatnostima sa  Zakonom o  upravnom postupku, odnosno Zakonom o zaštiti potrošača i neprimjenjivosti pojedinih odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima, opštine dobijaju veliki broj prigovora/žalbi, od kojih se najveći broj upravo odnosi na nepoštovanje odredbi člana 54 stav 4 Zakona o komunalnim djelatnostima. Najveći broj ovih žalbi rezultira različitom sudsko-upravnom praksom, u zavisnosti koji od navedena tri zakona se uzima kao osnov za odlučivanje. Kada korisnik „uspije u postupku“ zbog formalnih/procesnih razloga, komunalno preduzeće snosi ne male troškove, pri čemu problem koji je bio povod iniciranja prigovora, odnosno žalbe, i dalje ostaje neriješen.

Inicijativom Zajednice opština predloženu su Amandmani za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima kojim će se izvršiti usklađivanje propisa i otkloniti problemi u njihovoj primjeni.

Analizarajući situaciju nastalu nakon raspisivanja izbora za odbornike u skupštinama  jedinica lokalne samouprave, pa njihovo odlaganje za 23.10.2022. godine, Upravni odbor je  ocijenio da će primjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja rad svih opština, bez obzira da li se u njima održavaju izbori za odbornike, biti blokiran u mnogim segmentima njihovih nadležnosti i poslova na duži period.

Kako je intencija Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja da se, kroz propisivanje određenih ograničenja i zabrana, spriječe zloupotrebe državnih resursa u političke svrhe za vrijeme političkih kampanja koje u redovnim sutacijama traju najmanje 60, a najviše 100 dana, Upravni odbor je predložio dopunu Zakona na način da se u Prelaznim i završnim odredbama doda novi član 75a koji glasi „izuzetno za izbor odbornika u skupstinama opština, koji će se održati 23.10.2022. godine, zabrane i ograničenja utvrđena članom 38 do 44, primjenjivat će se 60 dana prije dana održavanja izbora.“

Dopunom Zakona na predloženi način otklonio bi se problem duže blokade rada opština zbog dugog trajanja zabrana i ograničenja usled odlaganja lokalnih izbora i omogućio normalan rad i funkcionisanje opštinskih organa i javnih službi.

Zajednica opština je, shodno Sporazumu o saradnji, Inicijative dostavila Skupštini Crne Gore na razmatranje i stavljanje u skupštinsku proceduru.

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima (pdf)

Inicijativa za dopunu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (pdf)

Kategorija: