November, 2021

Predstavnici Zajednice opština učestvovali u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

30.11.2021

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, polazeći od Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2021. godini i Sporazuma o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, a u susret razmatranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, 30. novembra 2021. godine održao je tematsku sjednicu na temu „Finansiranje lokalnih samouprava u svijetlu Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu“.

Informacija o stanju finansiranja lokalnih samouprava

30.11.2021

Za potrebe pripreme tematske sjednice koju organizuje Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na temu „Finansiranje lokalnih samouprava u svijetlu Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu“, u čijem radu će učestvovati i predstavnici Zajednice opština, Sekretarijat Zajednice opština je pripremio kraću Informaciju o stanju finansiranja lokalnih samouprava i izazovima […]

Zaključci sa XXXII sjednice Upravnog odbora Zajednice opština

30.11.2021

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 26.11.2021. godine, razmatrao je Program „Evropa sad“ i njegov uticaj na prihode opština i Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa posebnim akcentom na projekte čija realizacija je planirana Kapitalnim budžetom.

Konstituisan Odbor za razvoj lokalne samouprave

29.11.2021

Na sjednici održanoj 29.novembra 2021 godine u Podgorici, konstituisan je Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika Odbora izabran je Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada, dok je za potpredsjednicu Odbora izabrana Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe predsjednika opštine Berane.

Implementacija Programa „Evropa sad“ umanjiće prihode opština

26.11.2021

Upravni odbor Zajednice opština održao je danas u Podgorici XXXII sjednicu koja je bila posvećena Programu „Evropa sad“ i njegovom uticaju na prihode opština i Predlogu Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa posebnim akcentom na projekte čija realizacija je planirana Kapitalnim budžetom.

Projekat energetske tranzicije u državama Zapadnog Balkana i Turskoj

26.11.2021

Na poludnevnoj konferenciji održanoj u Sarajevu 24. novembra, a povodom pokretanja projekta EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, gradovi na Zapadnom Balkanu i u  Turskoj razmijenili su dobre prakse u rješavanju problema klimatskih promjena i podrške energetskoj tranziciji na lokalnom nivou.

Glavni cilj ovog projekta jeste postizanje napretka u energetskoj tranziciji i rješavanje problema klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu i u Turskoj pružanjem podrške gradovima u regiji u ispunjavanju preuzetih obaveza u oblasti energije i klimatskih promjena.

Video spot UNICEF-a “Osloni se na nauku”

15.11.2021

Zajednici opština Crne Gore pismom se obratio Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, sa molbom da Zajednica opstina i lokalne samouprave podrže jačanje povjerenja među građanima Crne Gore u vezi dezinformacija, teorija zavjere o vakcinaciji, klimatskim promjenama i drugim aktuelnim temama.

Kako se radi o temama važnim za život građana, Zajednica opština preduzima prvi korak objavljivanjem video spota “Osloni se na nauku”, na svom sajtu, uvjereni da će isto učiniti i jedinice lokalne samouprave u komunikaciji sa lokalnim javnim emiterima, kojima smo se ovim povodom obratili.

Video spot https://www.youtube.com/watch?v=tLJmMYhPdTc&t=3s

 

Zajednica opština Crne Gore domaćin inicijalnog sastanka lokalne dimenzije Centralno-evropske inicijative

12.11.2021

„Uvjeren sam da će lokalna dimenzija dodatno doprinijeti ostvarivanju ciljeva CEI i jačanju regionalne saradnje na lokalnom nivou, sa jedne strane, kao i da ćemo, sa druge strane, zajedno, lokalne vlasti i CEI, pokušati da odgovorimo izazovima koji su pred nama, naročito na planu ekonomskog oporavka usljed posljedica izazvanih pandemijom COVID -19 virusa“, ocjenio je generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, na otvaranju prvog sastanka povodom uvođenja lokalne dimenzije u rad Centralno-evropske inicijative (CEI), koji je održan danas u online formatu. Sastanak su zajednički organizovali Zajednica opština Crne Gore i CEI.

Evropske vrijednosti i standardi u fokusu lokalnih uprava u Crnoj Gori i EU

05.11.2021

Razorne i dugoročne posljedice koje lažne informacije mogu imati na pojedince, institucije i društvo u cjelini zahtijevaju koordinisan pristup javnih institucija, organizacija civilnog društva, medija i drugih aktera u cilju suzbijanja dezinformacija, ocjenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, koji je ko-predsjedavao 16. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO).

Teme 16. sastanka ZSO su „Najnovija dešavanja u Crnoj Gori i njihov uticaj na proces prisutpanja Crne Gore Evropskoj uniji“ i „Digitalne politike: Internet i društvene mreže kao sredstvo za (dez)informisanje i političku mobilizaciju građana – iskustvo Crne Gore i EU“.

Upravljanje nepokretnostima opština u fokusu međunarodne konferencije u Budvi

04.11.2021

Državna revizorska institucija Crne Gore i Vrhovna revizorska institucija Litvanije, koja predsjedava Radnom grupom za reviziju opština EUROSAI-a, bila je domaćin V sastanka EUROSAI Radne grupe i međunarodne konferencije na temu „Upravljanja nepokretnostima opština“, u periodu 3-4. novembar t.g. u Bečićima, koja je organizovana uživo i putem online platforme za sve članice Radne grupe.