Zaključci sa XXXII sjednice Upravnog odbora Zajednice opština
30.11.2021

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 26.11.2021. godine, razmatrao je Program „Evropa sad“ i njegov uticaj na prihode opština i Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa posebnim akcentom na projekte čija realizacija je planirana Kapitalnim budžetom.

Nakon sveobuhvatne rasprave, Upravni odbor je u odnosu na ove dokumente donio određene ocjene i zaključke.

Ocjene i zaključci sa XXXII sjednice Upravnog odbora

Kategorija: