Konstituisan Odbor za razvoj lokalne samouprave
29.11.2021

Na sjednici održanoj 29.novembra 2021 godine u Podgorici, konstituisan je Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika Odbora izabran je Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada, dok je za potpredsjednicu Odbora izabrana Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe predsjednika opštine Berane.

Odbor je donio Poslovnik o radu Odbora.

Odbor je utvrdio Izjašnjenje na Nacrt Strategije reforme javne uprave 2022-2026 sa AP za 2022-2024.godinu,  koje će biti dostavljeno predlagaču.

Odbor je jedinstven u stavu da Nacrt Strategije nije uvažio specifične interese i potrebe sistema lokalne samouprave, uz ocjenu da je neophodno ovim dokumentom obezbijediti adekvatnu poziciju lokalne samouprave kroz posebno poglavlje, te ukazali na neophodnost daljeg dijaloga o sadržaju istog.

Uvažavajući značaj Strategije te veoma kratak rok dat lokalnim samoupravama za izjašnjenje, Odbor je zatražio produženje roka za opštine.

Kategorija: