Projekat energetske tranzicije u državama Zapadnog Balkana i Turskoj
26.11.2021

Na poludnevnoj konferenciji održanoj u Sarajevu 24. novembra, a povodom pokretanja projekta EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, gradovi na Zapadnom Balkanu i u  Turskoj razmijenili su dobre prakse u rješavanju problema klimatskih promjena i podrške energetskoj tranziciji na lokalnom nivou.

Glavni cilj ovog projekta jeste postizanje napretka u energetskoj tranziciji i rješavanje problema klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu i u Turskoj pružanjem podrške gradovima u regiji u ispunjavanju preuzetih obaveza u oblasti energije i klimatskih promjena.

Sporazum gradonačelnika za energiju i klimatske promjene je globalni savez gradova koji imaju zajedničku dugoročnu viziju podrške djelovanju u oblasti klimatskih promjena i izgradnji otpornih i niskokarbonskih zajednica.

Gradovi kojima se pruža podrška angažovani su na pripremi i sprovođenju Akcionih planova održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) u okviru kojih će se obavezati da će do 2030. godine smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40 procenata i ojačati otpornost na utjicaje klimatskih promjena.

Inicijativa, takođe, uključuje podršku realizaciji manjih infrastrukturnih projekata u odabranim opštinama s ciljem da se pokaže kako gradovi osim rješavanja problema izazvanim klimatskim promjenama,  istovremeno mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta života svojih građana. Pored toga će jačanje regionalne saradnje i unapređenje koordinacije aktivnosti između različitih nivoa vlasti i učesnika u ovom procesu ojačati dugoročnu održivost projekta.

Roberto Estellés Colom, predstavnik Glavne direkcije Evropske komisije za pridruživanje i pregovore o proširenju (DG NEAR), je u svom pozdravnom obraćanju naglasio kako je “proširenje i promocija inicijative Povelje gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj važan instrument u sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan. Zelena agenda, koju su na Samitu u Sofiji, održanom 10. novembra 2020. godine, odobrili čelnici država Zapadnog Balkana, je nova strategija razvoja za regiju koja podrazumijeva prelazak sa tradicionalnog modela ekonomije na održivu ekonomiju u skladu sa evropskim Zelenim dogovorom (Green Deal). Sporazum gradonačelnika će doprinijeti ispunjavanju ciljeva Zelene agende usmjerenih na usklađivanje regije sa ambicijom EU da do 2050. godine Evropa postane karbonski neutralan kontinent, između ostalog borbom protiv zagađivanja vazduha, vode i zemljišta.”

U ime Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dr Natalija El Hage, direktorkaa GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, u svom obraćanju na konferenciji je navela: “U poređenju sa prosjekom EU zemlje Zapadnog Balkana proizvode deset puta veću količinu CO2 koja je potrebna za ostvarivanje istog bruto domaćeg proizvoda. Iz tog razloga u ime Savezne vlade Njemačke i multilateralnih partnera, kao što je EU, GIZ pruža tehničku i stručnu podršku državama Zapadnog Balkana u rješavanju izazova klimatskih promjena i energetske tranzicije.”

Pored predstavljanja osnovnih informacija o projektu i ciljeva projekta, na konferenciji su predstavljeni primjeri uspješnih klimatskih mjera na nivou gradova. U okviru panel diskusija, gradonačelnici i predstavnici gradova iz regije su govorili o svojim pogledima na izazove sa kojima se suočavaju u osmišljavanju i sprovođenju efikasnih klimatskih politika i razgovarali o daljim koracima u realizaciji procesa uspješne energetske tranzicije na lokalnom nivou.

Događaju su prisustvovali korisnici projekta, partneri,  predstavnici međunarodnih institucija, kao i predstavnici ministarstava i ostalih različitih organizacija.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), ana Zapadnom Balkanu ga implementira GIZ u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, dok u Turskoj projekt sprovodi Centralna agencija za upravljanje projektima (CPMA).

Kategorija: