April, 2020

Održana elektronska sjednica Upravnog odbora

28.04.2020

Kako zbog aktuelne epidemiološke situacije i mjera NKT-a, ne postoje uslovi za održavanje redovne sjednice, to je, shodno Statutu i Poslovniku o radu Upravnog odbora, održana elektronska sjednica Upravnog odbora Zajednice opština na kojoj su razmatrani materijali i donošene odgovarajuće odluke o pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.

Zajednica opština dala preporuke o mjerama podrške opština za oporavak ekonomije

14.04.2020

Pandemija korona virusa, pored opasnosti koje ima po zdravlje građana, izazvala je nesagledive štetne posljedice po svjetsku ekonomiju, pa i ekonomiju Crne Gore. U cilju ublažavanja negativnih posljedica po ekonomiju, zaposlene i građane, Vlada Crne Gore preduzima niz mjera podrške i pomoći privredi i građanima, a značajan dio tereta u pomoći oporavku ekonomije ponijeće i opštine.

Zajednica opština dostavila predlog mjera podrške privredi za sanaciju posljedica COVID 19 Vladinoj Radnoj grupi

10.04.2020

 Epidemija Corona virusa, pored problema i opasnosti koje ima po zdravlje građana, prijeti da proizvede nesagledive štetne posljedice po svjetsku ekonomiju, a time i ekonomiju Crne Gore, bruto društveni proizvod, javne prihode, uključujući i prihode opština, što će itekako negativno da se odrazi na rad i funkcionisanje opština.

Učestvujući u radu Vladine Radne grupe za pripremu novog paketa mjera podrške privredi i građanima za saniranje posljedica pandemije, Generalni sekretar Zajednice opština istakao je jedinstvenu spremnost opština da ponesu dio tereta i pomognu oporavak ekonomije.

PREDLOG MJERA

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

10.04.2020

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18 i 34/19);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.