April, 2019

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope

11.04.2019

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope je vodeći tehnički dokument, razvijen od strane Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – energetsku efikasnost (ORF-EE), Njemačke organizacije za razvoj i saradnju (GIZ), a u saradnji s partnerskim gradovima i udruženjima opština  iz jugoistočne Europe.

Održana 14. Generalna skupština NALAS-a

11.04.2019

U Skoplju se danas održava 14. Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Skupštinu su otvorili predsjednik NALAS-a Darko Fras, gradonačelnik Skoplja Petre Šilegov, potpredsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Johan Van Den Hout i ambasadorka Švajcarske u Sjevernoj Makedoniji Sibil Suter Tejada.

36 sjednica KLRVE: Gradonačelnici čuvaju demokratiju

03.04.2019

Redovna 36-ta sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope održava se u Strazburu od 2. do 4. aprila 2019. godine, sa temom “Gradonačelnici čuvaju demokratiju” u svom fokusu.