April, 2019

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

24.04.2019

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 19. aprila 2019. godine u Podgorici, razmatrao je Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Nacrt Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Zajednica opština dala Izjašnjenje na Predlog Zakona o javnim nabavkama

23.04.2019

Ministarstvo finansija dostavilo je Zajednici opština na mišljenje Predlog Zakona o javnim nabavkama. Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, dostavila je Predlog Zakona svim opštinama na izjašnjavanje. Na osnovu datih predloga i primjedbi iz opština, Zajednica opština je utvrdila jedinstveno Izjašnjenje koje je dostavljeno Ministarstvu finansija kao obrađivaču. Izjašnjnje na Predlog zakona o javnim nabavkama […]

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope

11.04.2019

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope je vodeći tehnički dokument, razvijen od strane Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – energetsku efikasnost (ORF-EE), Njemačke organizacije za razvoj i saradnju (GIZ), a u saradnji s partnerskim gradovima i udruženjima opština  iz jugoistočne Europe.

Održana 14. Generalna skupština NALAS-a

11.04.2019

U Skoplju se danas održava 14. Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Skupštinu su otvorili predsjednik NALAS-a Darko Fras, gradonačelnik Skoplja Petre Šilegov, potpredsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Johan Van Den Hout i ambasadorka Švajcarske u Sjevernoj Makedoniji Sibil Suter Tejada.

36 sjednica KLRVE: Gradonačelnici čuvaju demokratiju

03.04.2019

Redovna 36-ta sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope održava se u Strazburu od 2. do 4. aprila 2019. godine, sa temom “Gradonačelnici čuvaju demokratiju” u svom fokusu.