Održana 14. Generalna skupština NALAS-a
11.04.2019

U Skoplju se danas održava 14. Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Skupštinu su otvorili predsjednik NALAS-a Darko Fras, gradonačelnik Skoplja Petre Šilegov, potpredsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Johan Van Den Hout i ambasadorka Švajcarske u Sjevernoj Makedoniji Sibil Suter Tejada.

Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj NALAS-a za 2018. godinu, kao i Program rada za 2019. godinu.

Na osnovu sistema predsjedavanja rotacijom, Petre Šilegov, gradonačelnik Skoplja, imenovan je za novog predsjednika NALAS-a u narednom jednogodišnjem periodu.

Nakon sjednice Skupštine delegati su posjetili opštinu Veles, gdje su se upoznali sa aktivnostima opstine Veles u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, sa posebnim osvrtom na strategiju razvoja pametnog grada do 2030. godine i plan urbane mobilnosti.

Skupštini NALAS-a prisustvovali su  Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić, delegat u Skupštini NALAS-a i Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština.

Kategorija: