January, 2019

Dr Ivan Vuković izabran za predsjednika Skupština Zajednice opština

25.01.2019

Šesta sjednica Skupštine Zajednice opština održana je 25.01.2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Skupštine Zajednice.

Na sjednici je verifikovan novi sastav Skupštine Zajednice, nakon lokalnih izbora održanih tokom 2018. godine u većini jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Skupštinu Zajednice čine po dva predstavnika svake članice, i to: predsjednik opštine/gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i predsjednik skupštine jednice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana (ukupno 46 članova).

Održana XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

25.01.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je 25.01.2019. godine u Podgorici redovnu XVII sjednicu kojom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je, na predlog Generalnog sekretara, razmatrao i utvrdio Predlog Odluke o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore. Imajući u vidi da je osnovica za utvrđivanje visine članarine koju plaćaju članice Zajednice dio poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa jedinicama lokalne samouprave, te da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji je u primjeni od 15.01.2019. godine, na drugačiji način uređeno ustupanje dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama zasnovano na regionalnom principu, to je bilo neophodno donijeti novu odluku i pitanje utvrđivanja visine članarine koju plaćaju opštine uskladiti sa Zakonom i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Predlogom Odluke značajno se umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada. Predlog Odluke dostavljen je Skupštini Zajednice opština na razmatranje i donošenje.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

23.01.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Zajednica opština se obratila Premijeru

17.01.2019

Sve prisutnija praksa u postupanju organa državne uprave je da u pripremi zakona i drugih propisa i strateških dokumenata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte odnosno predloge tih akata ne dostavljaju opštinama, odnosno Zajednici opština na izjašnjenje, a što je imperativna obaveza utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi.