Dr Ivan Vuković izabran za predsjednika Skupština Zajednice opština
25.01.2019

Šesta sjednica Skupštine Zajednice opština održana je 25.01.2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Skupštine Zajednice.

Na sjednici je verifikovan novi sastav Skupštine Zajednice, nakon lokalnih izbora održanih tokom 2018. godine u većini jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Skupštinu Zajednice čine po dva predstavnika svake članice, i to: predsjednik opštine/gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i predsjednik skupštine jednice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana (ukupno 46 članova).

Na predlog Upravnog odbora, Skupština Zajednice je za predsjednika Skupštine izabrala dr Ivana Vukovića, gradonačelnika Glavnog grada Podgorica, a za potpredsjednike Skupštine Mića Orlandića, predsjednika Skupštine opštine Bar i mr Abaza Dizdarevića, predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje, na mandat od 2 godine.

Skupština je izabrala i novi sastav Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora je Veselin Vukićević, predsjednik Opštine Žabljak, dok su članovi Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica i Ivan Novosel, predsjednik Skupštine opštine Tivat.

Skupština je razmatrala i prihvatila predlog Upravnog odbora i donijela Odluku o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština. Odluka je donešena zbog potrebe usklađivanja visine članarine koju plaćaju članice Zajednice opština sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Novom Odlukom se značajno umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada.

Skupština je, u skladu sa obavezom utvrđenom Statutom Zajednice, donijela Poslovnik o radu Skupštine Zajednice opština.

 

Kategorija: