Održana XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
25.01.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je 25.01.2019. godine u Podgorici redovnu XVII sjednicu kojom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je, na predlog Generalnog sekretara, razmatrao i utvrdio Predlog Odluke o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore. Imajući u vidi da je osnovica za utvrđivanje visine članarine koju plaćaju članice Zajednice dio poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa jedinicama lokalne samouprave, te da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji je u primjeni od 15.01.2019. godine, na drugačiji način uređeno ustupanje dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama zasnovano na regionalnom principu, to je bilo neophodno donijeti novu odluku i pitanje utvrđivanja visine članarine koju plaćaju opštine uskladiti sa Zakonom i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Predlogom Odluke značajno se umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada. Predlog Odluke dostavljen je Skupštini Zajednice opština na razmatranje i donošenje.

Shodno zaključku sa sjednice od 21.12.2018. godine, Upravni odbor Zajednice opština, nakon razmatranja Informacije o aktivnostima Zajednice opština na stvaranju uslova za primjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakona o komunalnom djelatnostima i inicijativi za unapređenje rješenja u Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, donio je zaključak da se, u što kraćem roku, organizuje posebna tematska sjednica Upravnog odbora na kojoj će prisustvovati Ministar održivog razvoja i turizma sa saradnicima, a na kojoj će se razmatrati problemi u primjeni pomenutih zakona. Upravni odbor je zadužio predsjednika, potpredsjednike Upravnog odbora i Generalnog sekretara da, u komunikaciji sa Ministrom održivog  razvoja i turizma, utvrde datum i mjesto održavanja tematske sjednice, kao i predstavnike organa/organizacija koje treba pozvati na sjednicu.

Na predlog Generalnog sekretara, Upravni odbor je donio Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Upravni odobor je utvrdio predlog kandidata za: predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine Zajednice opština, kao i predlog za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora. Predlozi su dostavljeni Skupštini Zajednice na razmatranje i donošenje odluke o izboru.

Kategorija: