Zajednica opština se obratila Premijeru
17.01.2019

Sve prisutnija praksa u postupanju organa državne uprave je da u pripremi zakona i drugih propisa i strateških dokumenata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte odnosno predloge tih akata ne dostavljaju opštinama, odnosno Zajednici opština na izjašnjenje, a što je imperativna obaveza utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Tim povodom Generalni sekretar Zajednice opština obratio se pismom Predsjedniku Vlade, sa molbom i zahtjevom da snagom svog autoriteta obezbijedi da organi državne uprave u pripremi zakonodavnog i strateškog okvira koji je važan za rad opština izvršavaju zakonom utvrđene obaveze i poštuju princip konsultovanja lokalnih vlasti utvrđen Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Pismo Predsjedniku Vlade LINK

Kategorija: