November, 2018

Objavljeni ponovljeni konkursi za NVO u okviru Programa ReLOAD za opštine Tivat, Kotor i Pljevlja

26.11.2018

Objavljeni su ponovljeni konkursi nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Kotoru, Pljevljima i Tivtu.

Na konkurse za opštine Kotor i Tivat se mogu prijavljivati NVO iz cijele Crne Gore, uz partnerstvo sa NVO sa njihovih teritorija, dok je u Pljevljima konkurs otvoren samo za NVO sa teritorije opštine.

Aplikacione pakete konkursa, kao i pozivna pisma i dnevni red obuka koje će biti organizovane za pisanje projekata u sklopu ReLOaD progrrama, možete naći na sljedećim linkovima Tivat , KotorPljevlja  

Delegacija Zajednice opština Crne Gore učestvovala na Međunarodnoj konferenciji gradova svijeta 2018 u Vuhanu (Kina)

16.11.2018

Na poziv Kineske asocijacije gradova međunarodnog prijateljstva (CIFCA), delegacija Zajednice opština je učestvovala na Međunarodnoj konferenciji gradova svijeta 2018.

Konferencija se održala u Vuhanu, u Kini, 14.-16. novembra tekuće godine. Pored CIFCA-e, konferenciju je organizovala i Asocijacija kineskih naroda za prijateljstvo sa inostranim zemljama (CPAFFC) i Grad Vuhan.

“Dobra obuka-bolja uprava“

15.11.2018

U Sarajevu je održana sedma godišnja konferencija “Dobra obuka-bolja uprava“, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, u saradnji sa Koordinacionim tijelom za obuku JLS Federacije BiH. Učešće je uzelo preko 80 predstavnika lokalnih samouprava, uključujući predsjednike i gradonačelnike sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnike kantonalnih ministarstava za pravdu i upravu i predstavnike međunarodnih organizacija i ambasada u BiH, kao i predstavnike Zajednice opština Crne Gore i Uprave za kadrove.

Integritet i etičko ponašanje izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika u fokusu jesenje sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

07.11.2018

U Strazburu se u periodu 6-8. novembra održava 35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu su integritet i etika na lokalnom nivou.

Kongres je usvojio nekoliko izvještaja o pitanjima konflikta interesa na lokalnom i regionalnom nivou, transparentnosti i otvorenim upravama, kao i reviziju Kodeksa ponašanja za sva lica koja su uključena u lokalnu i regionalnu upravu.  Obzirom na niz kriza sa kojima se suočava Evropa, članovi Kongresa su održali nekoliko rasprava o izazovima sa kojima se suočavaju gradovi i regioni.

Održane obuke na temu: „Poslovna korespondencija“

06.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka loklanih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku za lokalne službenike i namještenike na temu: Poslovna korespondencija. Obuke su održane 24. oktobra 2018. godine u Mojkovcu, za opštine Sjevernog regiona i u Tivtu 06. novembra 2018. godine, za jedinice lokalne samouprave Srednjeg i Primorskog regiona. Cilj obuke je unapređenje znanja i vještina poslovne korespondencije i poštovanje pravila poslovne etikecije u radu organa.

Izjašnjenje Zajednice opština na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave

06.11.2018

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 06. novembra 2018. godine u Podgorici, razmatrao je Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Predlog Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Održana obuka lokalnih službenika i namještenika na temu “ Zabrana diskriminacije“

02.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku na temu Zabrana diskriminacije“.

Obuka je održana 02. novembra 2018. godine u  Podgorici. Cilj obuke je proširivanje znanja lokalnih službenika i namještenika o diskriminaciji kao pojavi, razmjena iskustava u cilju adekvatne primjene antidiskriminacionog zakonodavstva i promociji jednakosti u svakodnevnom obavljanju radnih obaveza.