Izjašnjenje Zajednice opština na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave
06.11.2018

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 06. novembra 2018. godine u Podgorici, razmatrao je Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Predlog Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave smatra da su Predlogom Zakona u značajnoj mjeri prihvaćeni predlozi Zajednice opština i opština dati u postupku pripreme Zakona i unaprijeđena dosadašnja rješenja iz Zakona o finansiranju lokalne samouprave. No, održivost lokalnih javnih finansija za sve jedinice lokalne samouprave na dugi rok može se dodatno osnažiti prihvatanjem predloga Zajednice opština datih u Izjašnjenju na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Odbor posebno naglašava potrebu da Ministarstvo finansija, kao predlagač Zakona, svestrano razmotri predloge Zajednice opština date u odnosu na član 10 Predloga Zakona, kojim se utvrđuje procenat ustupanja opštinama prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica. Naime, da bi se postigao cilj 4.6.3 utvrđen Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2018-2020. godina, „obezbijediti finansijsku održivost, te dobar finansijski kapacitet opština uravnoteženjem prihoda lokalne samouprave sa njihovim poslovima i zakonskim obavezama“, neophodno je utvrditi veći procenat pripadnosti prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica za sve opštine.  

Odbor pozdravlja predlog Obrađivača za utvrđivanje procenta ustupanja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica u visini od 50% opštinama Sjevernog regiona, što je pozitivan iskorak, ali nedovoljan i nepravičan, budući da se procenat ustupanja poreza na dohodak fizičkih lica opštinama Središnjeg i Primorskog regiona zadržava na postojeći nivo. Da bi se riješio dugotrajni problem nelikvidnosti budžeta najvećeg broja jedinica lokalne samouprave i obezbijedila održivost lokalnih javnih finansija na dugi rok, po mišljenju Odbora, neophodno je Zakonom utvrditi rješenja kojim će se nadomjestiti dio prihoda koji su lokalnim samoupravama ukinuti ili smanjeni izmjenama pojedinih propisa u prethodnom periodu.

Imajući u vidu značaj i uticaj ovog Zakona za održivost sistema finansiranja svih opština u Crnoj Gori,  Odbor za finansiranje lokalne samouprave preporučio je Upravnom odboru Zajednice opština da, u slučaju da Predlagač Zakona ne prihvati predloge Zajednice opština date u odnosu na član 10, uskrati podršku Predlogu Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

 Izjašnjenje na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Kategorija: