Održane obuke na temu: „Poslovna korespondencija“
06.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka loklanih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku za lokalne službenike i namještenike na temu: Poslovna korespondencija. Obuke su održane 24. oktobra 2018. godine u Mojkovcu, za opštine Sjevernog regiona i u Tivtu 06. novembra 2018. godine, za jedinice lokalne samouprave Srednjeg i Primorskog regiona. Cilj obuke je unapređenje znanja i vještina poslovne korespondencije i poštovanje pravila poslovne etikecije u radu organa.

Predavač na obukama bila je  Vesna Žikić, načelnica Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta nastave u Zavodu za školstvo. Žikić je govorila o osnovnim pojmovima procesima i načinima komunukacije, vrstama komunikacije i tehničkim taktikama komunikacije, pri tom objasnivši prednosti i nedostake načina komunikacije, kao i osnovne korake kojih se moramo pridržavati u  komunikaciji.

U drugom dijelu obuke, pažnja je posvećenja poslovnom bontonu, sa akcentom a na poslovno oblačenje, predstavljanje, oslovljavanje, poslovni bonton prilikom telefoniranja, poslovni bonton prilikom korišćenja interneta, slanja mejlova, načina na koji se poslovni sastanci organizuju, o obavezama i samom postupku organizovanja poslovnog sastanka.

Učesnici  su imali priliku da svoje stavove iskažu kroz vježbe i rad u grupama.

Treći dio obuke odnosio se na  zapisnik sa poslovnog sastanka, vrste i sadržinu zapisnika,  kao i formu koja se mora ispoštovati prilikom izrade zapisnika. Predavač Vesna Žikić je govorila o pravilima službene korepodencije sa kojom je zaključila i završila predavanja.

Obuci u Mojkovcu je prisustvovalo  ­­­25 službenika iz opština: Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Mojkovac i Kolašin, dok je u Tivtu prisustvovalo  24 službenika iz Glavnog grada Podgorica i opština: Danilovgrad, Tivat i Kotor.