October, 2018

Jačanje kapaciteta opština za izradu i upravljanje projektima

26.10.2018

Na zahtjev Opštine Kotor, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Kotor, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 03.-05. oktobra, a drugi od 24.-26. oktobra 2018. godine.

Donesen Plan obuka za lokalne službenike i namještenike za period septembar-decembar 2018. godine

22.10.2018

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi održao je osmu sjednicu 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić.

U radu sjednice Savjeta učestovovali su predstavnici Zajednice opština, Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove.

Potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces važan preduslov za uspješan proces pristupa Evropskoj uniji

18.10.2018

Jedanaesta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore održana je 18.10.2018. godine u Nikšiću. U ime grada domaćina sjednicu je otvorio predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, a sjednicom su predsjedavali Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Jelena Drenjanin, članica Opštinskog vijeća Hudingea.

Zajedničkim snagama do rješenja problema izmirivanja poreskih obaveza

10.10.2018

U cilju iznalaženja rješenja problema urednog izmirivanja zaostalih obaveza po Ugovoru o reprogramu poreskog duga i tekućih poreskih obaveza, Zajednica opština je, u saradnji sa Poreskom upravom, 10.10.2018. godine u Podgorici organizovala sastanak sa predstavnicima jednog broja opština i javnih preduzeća koje kasne u izmirivanju poreskih obaveza. Sastanku su, pored predstavnika opština, prisustvovali i direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Jadranka Vukčević i predsjednik Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Miomir Jakšić.

Održana obuka „Odnosi sa javnošću i javni nastup“

10.10.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu: Odnosi s javnošću i javni nastup“. Obuka je organizovana 10. oktobra 2018. godine, u Tivtu, za sve jedinice lokalne samouprave. Cilj obuke je plasman pozitivnog imidža institucije i zaštita njenog ugleda u javnosti, a ciljna grupa su starješine organa, odnosno službi, menadžeri opština, PR službenici, kao i drugi zainteresovani lokalni službenici i namještenici.