Donesen Plan obuka za lokalne službenike i namještenike za period septembar-decembar 2018. godine
22.10.2018

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi održao je osmu sjednicu 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić.

U radu sjednice Savjeta učestovovali su predstavnici Zajednice opština, Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove.

Savjet je razmatrao i prihvatio Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika za period februar – jul 2018. godine. Obuke je organizovala i sprovela Zajednica opština i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018. godine, koji je donio Savjet za obuku. U navedenom periodu, ukupno je realizovano 37 obuka, na kojima je prisustvovalo 598 lokalnih službenika i namještenika. Obuke su organizvane u Glavnom gradu i opštinama: Nikšić, Bar, Tivat, Bijelo Polje i Mojkovac.

Savjet je razmatrao i donio Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period septembar-decembar 2018.godine, sa Kalendarom obuka. Plan je sačinjen na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018-2019. godinu, kao i specifičnog Programa obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, a sadrži 19 aktuelnih tema, koje su utvrđene na osnovu strateških dokumenata i novih zakonskih rješenja, te iskazanih potreba lokalnih samouprava za obukom.

Savjet je razmotrio i pitanja koja se tiču strateškog i zakonskog okvira važna za dalji rad i funkcionisanje Savjeta za obuku.

U nastavku možete preuzeti Plan obuka, sa Kalendarom, za realizaciju Opšteg programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja za period septembar – decembar 2018. godine