Održana obuka „Odnosi sa javnošću i javni nastup“
10.10.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu: Odnosi s javnošću i javni nastup“. Obuka je organizovana 10. oktobra 2018. godine, u Tivtu, za sve jedinice lokalne samouprave. Cilj obuke je plasman pozitivnog imidža institucije i zaštita njenog ugleda u javnosti, a ciljna grupa su starješine organa, odnosno službi, menadžeri opština, PR službenici, kao i drugi zainteresovani lokalni službenici i namještenici.

Predavač na obuci bio je  Miomir Maroš, dr komunikoloških nauka. Nakon što je pozdravio prisutne učesnike, dr Miomir Maroš je govorio o osnovnim pojmovima i počecima razvoja komunikološke nauke. Istakao je da je u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina došlo do brze transformacije, gdje od PR portparola imamo PR menadžera koji kreira imidž cijele kompanije. Upoznao je prisutne sa pojmovima novinarstva i PR-a, dva različita  pojma, koja čine dio jedne komunikološke cjeline. Istakao je da se u odnosima sa javnošću primjenjuju komunikološke vještine i objasnio oblike komuniciranja i sadržinu komunikacionog plana. Nakon toga, učesnici su, podijeljeni u grupama i vođeni upustvima predavača, imali praktične vježbe tokom kojih su analizirali i pravili komunikacioni plan. Predavač se tokom obuke osvrnuo na javni nastup i govor u javnosti, sa posebnim akcentom na to kako  pripremiti i održati govor, kako govoru dati na važnosti uz pomoć gestikulacije i neverbalne komunikacije, kako se odlučiti za odgovarajući tempo i jačinu glasa i kako se dopasti slušaocima. Osvrnuo se i na sadržinu samog govora i na to kako bi trebalo da izgleda, nakon čega je učesnicima zadao još jednu vježbu „Govor u javnosti – intervju“. Vježba je bila dinamična i izazvala je veliko interesovanje prisutnih.

Obuci je prisustvovalo  26 službenika iz opština Berane, Kolašin, Ulcinj, Bar i Tivat.

Kategorija: