Potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces važan preduslov za uspješan proces pristupa Evropskoj uniji
18.10.2018

Jedanaesta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore održana je 18.10.2018. godine u Nikšiću. U ime grada domaćina sjednicu je otvorio predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, a sjednicom su predsjedavali Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Jelena Drenjanin, članica Opštinskog vijeća Hudingea.

,,Nikšić je strateški veoma dobro pozicioniran u Crnoj Gori i predstavlja sponu juga i sjevera. Brojni prirodni resursi i potencijali, kulturno-istorijsko nasljeđe, razvijena metalurška i prehrambena industrija, naš grad čine veoma interesantnim za razvoj turizma, razne investicije i ugodan život. Sve to našu opštinu i državu preporučuje i svrstava u evropsku porodicu naroda”, poručio je Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

U uvodnom obraćanju, predsjedavajući Aleksandar Kašćelan je ukazao na to da „lokalne vlasti značajno doprinose uspješnoj primjeni zakona, standarda i ciljeva Evropske unije. Potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces je stoga važan preduslov za uspješan proces pristupa. Međutim, važnost lokalne samouprave u ovim procesima i dalje nije u dovoljnoj mjeri prepoznata. Nekako se zanemaruje da su lokalne uprave takođe dio javne uprave koja pruža usluge građanima, sa važnim zadacima i zakonskim obavezama kako u procesu evropskih integracija, tako i nakon pristupanja i učlanjena u Evropsku uniju“. 

S tim u vezi, istakao je da je „važno da evropske vrijednosti budu predstavljene, razumljive i prihvaćene u našim lokalnim zajednicama i da je to zadatak za koji nam je najviše potrebna podrška, u vidu specifičnih instrumenta i metodologija, odnosno u vidu pristupa koji je posebno prilagođen za lokalni nivo vlasti“.

Pored predsjednika Opštine Nikšić i ko-predsjedavajućih, u okviru uvodne sjednice govorili su i glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav i član Komiteta regiona i izvjestilac o Paketu proširenja EU Franco Jacop (IT/PES).

Prema riječima glavnog pregovarača Crne Gore sa EU Aleksandra Drljevića pregovarački proces je jedinstvena prilika za razvoj lokalnih samouprava i jačanje njihovih kapaciteta, što će osigurati da se crnogorske opštine pozicioniraju kao snažan partner i Vladi i Evropskoj uniji.

Dodao je da je snaženje kapaciteta posebno važno za povlačenje sredstava iz evropskih fondova i pripremu i realizaciju važnih projekata, kao i da su dosadašnji rezultati u korišćenju IPA fondova pokazali da su pojedine lokalne samouprave veoma ozbiljno i zrelo pristupile tom pitanju.

Šef Delegacije EU u Podgorici Aivo Orav kazao je da je Crna Gora postigla impresivne rezultate u pregovaračkom procesu ali da bi osigurala i održala status jednog od predvodnika u procesu pristupanja EU, mora sprovoditi vladavinu prava, i svrstati ih kao prioritete u procesu, kao i raditi i na profesionalizaciji i depolitizaciji javne službe, što se postiže unaprjeđenjem kapaciteta ljudskih resursa.

Član Komiteta regiona i izvjestilac o Paketu proširenja EU Franco Jacop kazao je da svaki dobar i ambiciozan proces mora da uključi  saradnju regionalne i lokalne vlasti. “Ovaj proces nije lak, sastoji se iz više poglavlja i pregovora. Veoma je značajno da zemlje kandidati pojačuju decenntralizaciju administracije“ istakao je Jacop.

Uz redovni osvrt na najnovija zbivanja u odnosima EU i Crne Gore, ključne teme sastanka bile su upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou i zaštita prirodne i kulturne baštine.

Govoreći o dobrim praksama i izazovima u ovim oblastima, učesnicima sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora obratili su se i Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove,  Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje, dr Gordana Marčetić, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Lazar Mijanović, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, Roby Biwer (LU/PES), član Opštinske skupštine Bettembourga (Luksemburg), prvi potpredsjednik Komisije za zaštitu životne sredine, klimatske promjene i energetiku (ENVE) Komiteta regiona, Aleksandar Dajković, Generalni direktor Direktorata za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture, Tanja Hristova (BG/EPP), gradonačelnica Opštine Gabrovo (Bugarska), članica i izvjestilac u Komisiji Komiteta regiona za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC) i Vesna Marjanović, članica asocijacije “EuropaNostra Serbia”.

Naredni sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora će se održati u Briselu u toku Dana proširenja u junu 2019. godine.

 

Kategorija: