September, 2017

Odgovor predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština g-dina Aleksandra Bogdanovića povodom Inicijative opština: Herceg Novi, Kotor, Budva i Kolašin za sazivanje hitne sjednice Upravnog odbora

25.09.2017

Odgovor predsjednika Upravnog odobra

Zajednica opština u emisiji RTCG „Okvir“

24.09.2017

Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je, nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore 31.08.2017. godine, izazvao veliko interesovanje javnosti, budući da se radi o refomskom propisu koji uvodi značajne novine u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Vlada je Predlog Zakona dostavila na razmatranje i usvajanje Skupštini Crne Gore, koja će ovim povodom održati sjednicu 26.09.2017. godine na kojoj je jedina tačka dnevnog reda – Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Amandmani na Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

22.09.2017

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je, uz saglasnost članova Odbora za prostorno planiranje i na osnovu mišljenja upućenih predlagaču zakona u fazi pripreme zakonskog teksta, a polazeći od uloge i utvrđenih zadataka Zajednice opština kao zastupnika interesa jedinica lokalne samouprave pred državnim organima, utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i iste, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, dostavio skupštinskim odborima na dalje razmatranje.

Obilježavanje Evropskog dana saradnje

21.09.2017

Povodom obilježavanja Evropskog dana saradnje, u Podgorici je organizovan Sajam projekata realizovanih u okviru bilateralnih i trilateralnih programa prekogranične saradnje, Jadransko-jonskom, Dunavskom i Mediteranskom transnacionalnom programu, kao i izložba fotografija koje ilustruju rezultate pojedinih projekata koji su uspješno sprovedeni na teritoriji Crne Gore.

Sajam su otvorili ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i šef Delegacije EU u Crnoj Gori Ajvo Orav.

Zajednica opština u jutarnjem programu RTCG – „EU kutak“

18.09.2017

Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora i Vanja Starovlah, sekretar Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština gostovali su u jutarnjem programu RTCG – „EU kutak“, kojom prilikom su predstavili najznačajnije aktivnosti Zajednice opština na planu podrške lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracija i korišćenja EU fondova.

Održana elektronska sjednica Upravnog odbora

15.09.2017

Upravni odbor Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 14.09. 2017 godine donio je Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017 godinu i Pravilnik o postupku nabavki male vrijednosti.

 

Zajednica opština na devetoj sjednici Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore

14.09.2017

Zajednica opština Crne Gore je učestvovala u radu devete sjednice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, na kojoj su, pored predstavnika Zajednice opština, učestvovali i predstavnici Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva finansija. Na sjednici su razmatrane informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je reformski iskorak

01.09.2017

Vlada Crne Gore je na sjednici od 31. avgusta 2017. godine utvrdila Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, u čijoj izradi je Zajednica opština aktivno učestvovala, kako u vidu zastupljenosti u Radnoj grupi, tako i putem učešća u javnim raspravama, dostavljanjem mišljenja, izjašnjenja i inicijativa organa, radnih tijela i Sekretarijata Zajednice na više verzija nacrta i predloga zakona, od kojih je značajan dio inkorporiran u Predlog zakona.